Background Image

Jaarboek 1936

Omslag van Jaarboek 1936

Jaarboek 1936

Gratis
Authors:
Diverse
Pagina's:
132
Uitgave jaar:
1936
Aantal kopieën:
1
Type:
Digitaal

 • Beschrijving

  Inhoudsopgave

  • Ter inleiding
  • In Memoriam Adriaanse
  • Bestuur
  • Ledenlijst
  • De Heerlijkheid van St. Jan ten Steene (J.Adriaanse/J.A.Everaard)
  • Oorkonden, betreffende de Geschiedenis der Vier Ambachten, bewaard in de Archives Nationales te Parijs (Jhr P.Beelaerts van Blokland)
  • Axel door Prins Maurits ingenomen 16/17 Juli 1586 en wat daaraan voorafging (J.R.de Jonge)
  • Jaarverslag van de secretaris over het jaar 1935
  • Rekening en verantwoording over 1935
  • Verslag van de Oudheidkamer
  • Verslag over de Bibliotheek

 • Opmerkingen

  Er zijn geen opmerkingen

In de prijzen zijn de verzendkosten inbegrepen.