Background Image

Jaarboek 2014/15

Omslag van Jaarboek 2014/15

Jaarboek 2014/15

De Hattinga's
€25
Authors:
Diverse
Pagina's:
336
Uitgave jaar:
2015
Aantal kopieën:
5
Type:
Hardcover

 • Beschrijving

  Inhoudsopgave

  • Inhoudsopgave
  • Voorwoord (Peter Paul Hattinga Verschure).
  • Ten Geleide.
  • J. Adriaanse (1863-1935) (Jan de Kort).
  • Cartografie voorafgaand aan de Hattinga's (Honoré Rottier).
  • Het landschap van het Hulsterambacht in de 18e eeuw (Adrie de Kraker).
  • De cartografen Hattinga, hun voorouders en nazaten. Een familiekroniek (Marc Buise).
  • De vrouwen naast de Hattinga's (Katrijn van Goethem).
  • Abdias Hattinga, een rechtzinnig en koppig predikant (André Bauwens).
  • Het doel heiligt de middelen. Het reliegieus geinspireerde veroveringsplan van dominee Abdias Hattinga (Ruud Paesie).
  • De pest volgens Willem Tiberius Hattinga (Dirk De Groof en Erik Bruynseels).
  • Geneesheren die landkaarten maken (Marijke Donkersloot-de Vrij).
  • 'Sulke werken behooren alleen tot nutte van den Souverain en Vorst te zijn'. De Hattinga-atlassen, hun ontstaan, samenstelling en lot (Marc Buise).
  • 'Aan de Bibliotheecq der universiteit te Leyden overgebragt'. De Kaarte van de Provintie Zeeland en andere manuscriptkaarten van de Hattinga's in de Universiteitsbibliotheek Leiden (Martijn Storms).
  • 'Het Doodboek der Sytad Hulst' van Willem Tiberius Hattinga (Jan de Kort).
  • 'Toon mij uw boekenkast en ik zal zeggen wie u bent'. De veiling van Willem Tiberius Hattinga (Marc Buise).
  • Jeugdige trots. Het Teyken-boek Door David Willem Coutry Hattinga (Peter Paul Hattinga Verschure).
  • 'Waarom is God alleen bekend', David Hattinga in Berbice (Marc Buise).
  • De hermeting van de Ser-pauluspoldder in Hulsterambacht door D.W.C. Hattinga, 1767-1775 (Carlo Buijsrogge).
  • De bewaaring en bescherming van dit quartier'. De zorg voor de veiligheid in het hulsterambacht 1783-1785 (Antoine Prinsen).
  • Jan Wormerus Raven. Echtgenoot van Anna Wilhelmina Hattinga (Joop van Hecke en Marc Buise).
  • In de voetsporen van Willem Tiberius Hattinga. Prof. dr. J.C.M. Hattinga Vderschure (1914-2006) (De kinderen Hattinga Verschure, onder redactie van Marijke, Joost en Peter Paul Hattinga Verschure).
  • Verantwoording.
  • Personalia van auteurs.

  Beschrijving

  Het Jaarboek 2014-2015 heeft als titel de Hattinga’s, een geslacht van predikanten, bestuurders en cartografen. Drie van hen, Willem Tiberius en zijn zonen Anthony en David nemen in de geschiedenis van de Nederlandse cartografie - en die van Staats-Vlaanderen in het bijzonder - een eigen plaats in.

  De Hattinga’s worden in een uitgebreide familiekroniek aan u gepresenteerd, waarna voornamelijk de cartografen en hun werk in een aantal hoofdstukken worden beschreven door verschillende auteurs.
  Ook het landschap en de situatie van Hulsterambacht in de 18e eeuw, de periode waarin de Hattinga’s leefden, alsmede de vrouwen in de familie krijgen de aandacht.

  Bovendien wordt speciale aandacht besteed aan een aantal bijzondere zaken zoals het proefschrift van Willem Tiberius Hattinga over de pest, zijn Doodboek der Stad Hulst, het Teyken boeck van David en zijn avontuur in Berbice (Zuid-Amerika).

  Door een speling van het lot kwam de Utrechter Jan Wormerus Raven in Staats-Vlaanderen terecht en huwde er de enige dochter van David. Van hen stammen de nog levende Hattinga’s af.

  Het Jaarboek is rijkelijk geïllustreerd met onder andere uniek materiaal afkomstig van de families Hattinga van ’t Sant en Hattinga Verschure. Veel ruimte wordt ingenomen door kaartmateriaal van vooral de Hattinga’s. Een aantal van deze kaarten is nooit eerder gepubliceerd.

 • Opmerkingen

  Er zijn geen opmerkingen