Background Image

Jaarboek 2007/08

Omslag van Jaarboek 2007/08

Jaarboek 2007/08

De plaats van het geloof in het leven van Hendrik van Dalsum (1868-1944)
€10
Authors:
Jan de Kort
Pagina's:
492
Uitgave jaar:
2008
Aantal kopieën:
30
Type:
Hardcover

 • Beschrijving

  Niet in pdf bij de Kring raadpleegbaar, wel in Tilburg Library en Tilburg University Research Portal; e.a. in overeenkomst met uitgever ZHC.

  Inhoudsopgave

  • Voorwoord.
  • Inleiding.
  • Schets van ontwikkelingen in het Nederlands katholicisme in de negentiende en het begin van de twintigste eeuw (1794-1910).
  • Vormingstijd in Arnhem (1889-1903).
  • Sociaal hervormer in Hulst (1903-1907).
  • De breuk met de kerk (1908-1910).
  • Van Dalsum en Vlaanderen (1910-1918).
  • Omgang met de moderniteit (1911-1913).
  • De verwachting van de Eindtijd (1913-1933).
  • Epiloog.
  • Algemeen besluit
  • Résumé.
  • Bijlage 1 Rerum Novarum. Van Dalsums samenvatting en sommentaar.
  • Bijlage 2 Graves de communi re. Van Dalsums samenvatting en commentaar.
  • Bijlage 3 Van Dalsum over Dante's La Divina Commedia.
  • Bijlage 4 Van Dalsumliederen.
  • Bijlage 5 Bij Van Dalsum gepasseerde akten.
  • Bijlage 6 Egodocument: brief Van Dalsum aan Aalberse (1903).
  • Bijlage 7 H.A. Van Dalsum, Non vi é contrasto tra I principi della rivoluzione francesi e quelli del Vangelo, Votum Janssens.
  • Lijst van afkortingen
  • Archivalia
  • Geraadpleegde kranten, weekbladen en periodieken.
  • Artikelen, korte commentaren, overwegingen en brieven van H.A. van Dalsum in dag- en weekbladen.
  • Literatuur.
  • Data in het leven van Hendrik Albert van Dalsum.
  • Index van persoonsnamen.
  • Index van geografische namen.
  • Over de auteur. 

 • Opmerkingen

  Niet in pdf bij de Kring raadpleegbaar, wel in Tilburg Library en Tilburg University Research Portal; e.a.in overeenkomst met uitgever ZHC.