Background Image

Dit deel van de website is in ontwikkeling.

De geschiedenis van de grensdorpen Clinge en De Klinge is nauw verweven. Ook in andere grensdorpen is dat meer of minder het geval: Nieuw-Namen/Kieldrecht, Koewacht (Belgie/Nederland) en Overslag (Belgie/Nederland).

Het betreft zaken zoals onderwijs, ambachten, economie, kerk, grensoverschrijdend vervoer, dialect, verenigingsleven. Interessant zijn de ontwikkelingen in deze dorpen na de scheiding in het huidige Nederland en België na 1830 (officieel in 1839). Aanvankelijk moest men voor veel zaken als kerkgang, scholing etc. vanuit Nederland in Belgie terecht. Daarna groeiden de gemeenschappen meer uit elkaar, o.a. omdat de wetgeving in beide landen niet parallel liep. Maar men gedroeg zich vaak ook opportunistisch, gebruik makend van de verschillende wetgeving.  

Aan beide zijden van de grens is reeds het nodige onderzoek gedaan maar dit gebeurde steeds vanaf één kant. Vanuit "Klingspoor" is het idee geboren om dit in een grensoverschrijdende werkgroep te doen en voorkomende vragen geintegreerd vanuit beide landen te benaderen. Om enkele voorbeelden aan te halen:

Hoe ontwikkelt zich de vlasindustrie aan weerszijden van de grens te Koewacht?
Waarom en hoe ontwikkelt zich de klompenindustrie in en rond De Klinge en Clinge?
Hoe verhouden zich de vissers- en leurdersgemeenschappen zich te Nieuw-Namen en Kieldrecht?
Hoe ontwikkelt zich het dialect van de verschillende grensdorpen?
Zijn er verschillende ontwikkelingen op kerkelijk gebied?
Hoe zit het met het funeraire erfgoed?

 

De doelstelling is

- de inventarisatie van en het onderzoek xxxxx
- het uitdragen van kennis en het bevorderen van de betrokkenheid van de bevolking
- waar nodig actie te ondernemen voor behoud van bepaalde elementen.

De werkgroep onderhoudt contacten met:

- Klingspoor
- de gemeente Hulst en de gemeente Terneuzen.
- de archivaris van het Gemeentearchief Hulst.

Werkwijze:

- streven naar minimaal 1 contactpersoon voor elk grensdorp.
- geven van rondleidingen en organiseren van excursies.
- functioneren als vraagbaak voor geïnteresseerden.
- publiceren van de resultaten van onderzoeken.
- organiseren of meewerken aan de organisatie van grensoverschrijdende manifestaties.
- educatie, verzorgen van lezingen/presentaties.

Samenstelling:

De werkgroep bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers die zich binnen het werkgebied van de Kring en de aangrenzende Vlaamse gemeenten bezig houdt met allerlei grensoverschrijdende zaken. Van een werkgroeplid wordt verwacht dat hij/zij de ambitie en de tijd heeft om regelmatig aan de activiteiten van de werkgroep deel te nemen. 

Werkgroepleden:

    M.A. Mangnus (voorzitter)
  • F. Bauwens
  • E. De Keijzer
  • G. Drumont
  • A. Willaert