Background Image

Protestantse kerk

Schilden op de luchters in de Protestantse kerk in Hulst

De drie luchters, die in de protestantse kerk van Hulst hangen zijn in 1659 aan de kerk geschonken door bestuurders en belangrijke families uit Hulst en het Hulster Ambacht.
Als erkentelijkheid voor de geldelijke bijdrage worden de gevers gememoreerd met een wapenschildje van de organisatie of familie waartoe zij behoren.

In totaal zijn aan de drie luchters twaalf schildjes bevestigd.

Op de luchter midden achter bevindt zich nog een extra schildje, dat de volgende tekst draagt:
"In 1928 zijn deze 12 wapenschilden opnieuw geschilderd door L.Louwerse Diaken der N.H.Kerk te Hulst en Brig.Cdn. Rijksveldwachter te Sint Jansteen."


Links voor nr. 1
Links voor nr. 2
Links voor nr. 3
Links voor nr. 4
Rechts voor nr. 1
Rechts voor nr. 2
Rechts voor nr. 3
Rechts voor nr. 4
Midden achter nr. 1
Midden achter nr. 2
Midden achter nr. 3
Midden achter nr. 4
Midden achter nr. 5