Background Image

RK Klasse I nieuwe verord...

03 Pierssens (oost)

Keldergraf

Toestand: Redelijk. Monument van zandsteen en enigszins door erosie aangetast. Banden, en palen gebroken maar compleet aanwezig. Bedekking van de oostkelder met platte stenen is compleet maar elk verband is weg. IJzeren kettingen gebroken. Zie ook 03 Pierssens (west).

Begraven personen:

Philippus Petrus Thomas Pierssens (°Hulst 13-3-1794 /†Hulst 31-12-1873), zoon van Nicolaus Franciscus x Maria Jacoba Voet. Bij huwelijk particulier, burgemeester van Hulst (1851-1873) en ontvanger der registratie en domeinen. Ridder van de Nederlandse Leeuw en Officier der Orde van de Eiken Kroon. Onder zijn ‘bewind’ kwam het Liefdehuis tot stand. Hij was op 17-8-1820 te Hulst gehuwd met:

Maria Godelieva Coppieters (°20-5-1799/†Hulst 15-12-1879) bij huwelijk particuliere, dochter van rentenier Theodorus Jacobus Coppieters x Judoca Dorothea Maertens (°Hulst 2-10-1766/†Hulst 22-5-1799).

Charles Cornelis Philippus Pierssens (°Hulst 29-3-1825/†Hulst 30-12-1887), zoon van Philippus x Maria Godelieva, koopman en Lid provinciale Staten. Bij overlijden burgemeester en lid der staten. Hij was op 8-6-1864 te Hulst gehuwd met:

Catharina Godelieva Adriana Woed (1828 / 1902), dochter van George Frederik Woed x Petronella Carolina van der Vlies en grondeigenares.

Clara Franciesca Pierssens (°Hulst 23-11-1828/†Hulst 3-5-1893), dochter van Philippus x Maria Godelieva, ongehuwd.

Hendrik Johannes Phlippus Pierssens (°Hulst 20-8-1827/†Hulst 14-5-1901), zoon van Philippus x Maria Godelieva, ongehuwd.

Philippe Clement Marie Charles Pierssens (°Hulst 7-6-1868/†Hulst 2-5-1893), verzekeringsagent en ongehuwd. Zoon van Charles en Catharina Woed.

Familieinformatie:

Op het eind van de zestiende eeuw zijn er diverse militairen te Hulst die Pierssens heten, mogelijk broers van elkaar. Een Philippus was gehuwd met Anna Aertssens. Hun zoon Andries was gehuwd met Isabella Clara Verbraecken. Op hun beurt zijn zij de ouders van Nicolaus Francoiscus.