Background Image
Deelkaart D
Deelkaart D
RK Klasse I nieuwe verordening 1956, 100 jaar_1
RK Klasse I nieuwe verordening 1956, 100 jaar_1
01 Seijdlitz


Keldergraf

Toestand: Redelijk, enkele zijplaten zijn gelost. Oorspronkelijke paaltjes met kettingen zijn in het verleden verwijderd.Restauratie: vastzetten van zijplaten.

Begraven personen:

Willem Seijdlitz (°Vilvoorde ca1782/†Hulst 1-11-1869, 87 jaar), zoon van Jean Bernard x Elizabeth Loos. Willem was rentmeester, wethouder, notaris en lid prov. Staten. In 1815 vestigt hij zich in het voormalig gouvernementsgebouw aan de markt, dat tot dan toe bewoond door notaris Van Deinze, en begint dat direct te verbouwen. Als wethouder tussen 1832 en 1866 is hij de grote stimulator achter de bouw van het Liefdehuis. Als notaris was hij gespecialiseerd in grondtransacties en het bedijken van schorgronden. Er is een Seydlitzpolder van 107ha., in 1856 bedijkt op de Braakman, oostelijk van Philippine. Hij huwde te Hulst op 27-11-1811) met:

Antoinetta Johanna van Endthoven (°Hulst 2-3-1794/†Utrecht 3-2-1861), dochter van Petrus Jacobus van Endthoven en diens tweede echtgenote (†Hulst 13-4-1789) Francisca Johanna Wilhelmina Steenput (°Sas van Gent 26-11-1748/†Hulst 10-7-1834, zus van Joannes Bernardus en Augustinus Levinus Steenput. Dochters Justina Franciesca Carolina en Catharina Cornelia huwen om beurten met Emmanuel Vogelvanger (NH Klasse A1 oud 100 jaar nr. 01). Na de dood van Willem hertrouwt ze te Hulst met Jacobus Josephus de Winter van wie ze ook kinderen krijgt.

Desiré Francies Philippus Seijdlitz (°Hulst 21-12-1828/†Hulst 12-1-1892), zoon van Willem en Antoinetta. Hij was grondeigenaar en gehuwd met:

Maria Hortencia Gislena van den Broeck (1836 / 1923). Zij was grondeigenares.

Josephus Augustinus Marie Ghislenus Seijdlitz (°St.-Niklaas/†Hulst 8-1-1932, 63 jaar), zoon van Desiré en Maria. Hij was dijkgraaf en grondeigenaar en gehuwd met:

Camille Isabelle Juliëtte Marie Poot-Baudier (°1876 / †Hulst 23-4-1962, 85 jaar), dochter van Leon Charles Marie Poot-Baudier en Juliette Hortense de Waha.

Willem Marie Leon Seijdlitz (°Hulst 7-3-1897/†Hulst 18-3-1897), zoon van Josephus x Camille. 

 

RK Klasse I nieuwe verordening 1956, 100 jaar_2
RK Klasse I nieuwe verordening 1956, 100 jaar_2
02 Hombach

Keldergraf

Toestand: Matig, door klimop zijn in het verleden de zijplaten van het monument er af gedrukt en het metselwerk beschadigd. Kruis is afgevallen en gebroken.

Begraven personen:

Alphonsus G.Victor Hombach (°Gent 25-11-1818 / †Hulst 28-5-1901), zoon van Johan Pieter Willem Hombach (°Hulst 6-12-1781/†Hulst 20-1-1858) en Charlotte Cornelia Jacqueline von Raden (Hulst 18-2-1787/ Hulst 5-11-1870). Wethouder der stad Hulst, dijkgraaf, grootgrondbezitter. Zus Charlotte zie (*09). Alphons huwt te Maastricht op 12-8-1856 met:

Laure Fernande Victoire Cazius (°Luik 6-6-1828 / †Aken 28-8-1905), dochter van Unico Willem Elisa Cazius (NH Klasse A1 oud 100 jaar nr. 04) en Marguerite Antoinette Aimee Gaudin.

Jules H.A.V. Hombach (1861-1865), zoon van Alphons en Laure.

Marie J.L.E. Hombach (1857-1931), zoon van Alphons en Laure.

William L.F.C. Hombach (1860-1872), zoon van Alphons en Laure.

Hendrik Jozef Octave Hombach (19-1-1894 / 5-1-1895), zoon van Fernand Cornelis Octave Marie Hombach en Johanna Carolina Mistler.

Familieinformatie:

Petrus Hombach (Hattermere in Nassau) was ingedeeld bij het Corps du Garde van Prins van Oranje Nassau dat van 1715 tot 1747 in Leeuwarden lag. Toen prins Willem IV stadhouder werd en zijn residentie in Den Haag kwam verhuisde Hombach mee. Petrus huwde te Den Haag op 9-11-1755) Helena Straatman (Leeuwarden). Zij waren katholiek. Hun zoon Johannes (Den Haag 22-12-1758 / Hulst 27-1-1847) wordt als artillerist, w.s. in de compagnie Anthony Frederik Zahling, in 1780 in Hulst gelegerd. Op 4 november 1781 huwt hij te Hulst Dorothea Johanna Wageschiedt (Hulst 19-9-1759 / Hulst 7-4-1821), dochter van koopman Laurentius Wageschiedt en Anna Catharina van de Voorde uit de Bellingstraat. In 1787 met pensioen en koopt 1788 Grote Markt 5. Koopt 31 gemet grond in Ser-Pauluspolder. Bezat grote tuin aan de Tivolieweg. Hun zoon Johannes Pieter Willem huwde Charlotte von Raden, dochter van burgemeester Hendrik Ferdinand baron von Raden en Catharina Johanna Obreen. Johannes Pieter Willem (Hulst 6-12-1781 / Hulst 20-1-1858). Veelvuldig gedecoreerd militair die veel weg was. Huwde te Hulst op 5-7-1811 Charlotte Cornelia Jacqueline barones von Raden (Hulst 18-2-1787 / Hulst 5-10-1870), dochter van burgemeester Hendrik Ferdinand x Catharina Johanna Obreen. Ze woonden enige tijd bij haar ouders in de Steenstraat (huidige ING-pand). Vanwege zijn militaire functie hadden ze diverse woonplaatsen in den lande maar vanaf 1830 opnieuw te Hulst in Steenstraat dat werd uitgebreid en verbouwd. Haar ouders hadden inmiddels in 1827 Boudelo gekocht. Hun zoon Alphons woonde eveneens in de Steenstraat en was grootgrondbezitter en zeer actief in de politiek. Hij had een vooruitziende blik m.b.t. landbouw. Hij werkte veel samen met Emmanuel Vogelvanger (*Openbaar 1) die o.a. het Hooghuis als modelboerderij liet bouwen. Hun zoon Ferdinand Cornelis Octave Marie (Hulst 9-5-1863 / Delft 26-12-1953), was eveneens grootgrondbezitter en zeer actief in politiek, tevens Zeeland's eerste autobezitter. Hij huwde te Antwerpen op 18-1-1890) met Johanna Carolina (Jeanne) Mistler (Antwerpen 26-9-1869 / xxx 13-9-1951). Ze waren woonachtig in de Gentsestraat (pand Zeeman). Hij raakte zijn vermogen kwijt door ongelukkige beleggingen in de suikerbietenteelt in Engeland en is met stille trom uit de streek vertrokken.

 

 

 

 

RK Klasse I nieuwe verordening 1956, 100 jaar_3
RK Klasse I nieuwe verordening 1956, 100 jaar_3
03 Pierssens (oost)

Keldergraf

Toestand: Redelijk. Monument van zandsteen en enigszins door erosie aangetast. Banden, en palen gebroken maar compleet aanwezig. Bedekking van de oostkelder met platte stenen is compleet maar elk verband is weg. IJzeren kettingen gebroken. Zie ook 03 Pierssens (west).

Begraven personen:

Philippus Petrus Thomas Pierssens (°Hulst 13-3-1794 /†Hulst 31-12-1873), zoon van Nicolaus Franciscus x Maria Jacoba Voet. Bij huwelijk particulier, burgemeester van Hulst (1851-1873) en ontvanger der registratie en domeinen. Ridder van de Nederlandse Leeuw en Officier der Orde van de Eiken Kroon. Onder zijn ‘bewind’ kwam het Liefdehuis tot stand. Hij was op 17-8-1820 te Hulst gehuwd met:

Maria Godelieva Coppieters (°20-5-1799/†Hulst 15-12-1879) bij huwelijk particuliere, dochter van rentenier Theodorus Jacobus Coppieters x Judoca Dorothea Maertens (°Hulst 2-10-1766/†Hulst 22-5-1799).

Charles Cornelis Philippus Pierssens (°Hulst 29-3-1825/†Hulst 30-12-1887), zoon van Philippus x Maria Godelieva, koopman en Lid provinciale Staten. Bij overlijden burgemeester en lid der staten. Hij was op 8-6-1864 te Hulst gehuwd met:

Catharina Godelieva Adriana Woed (1828 / 1902), dochter van George Frederik Woed x Petronella Carolina van der Vlies en grondeigenares.

Clara Franciesca Pierssens (°Hulst 23-11-1828/†Hulst 3-5-1893), dochter van Philippus x Maria Godelieva, ongehuwd.

Hendrik Johannes Phlippus Pierssens (°Hulst 20-8-1827/†Hulst 14-5-1901), zoon van Philippus x Maria Godelieva, ongehuwd.

Philippe Clement Marie Charles Pierssens (°Hulst 7-6-1868/†Hulst 2-5-1893), verzekeringsagent en ongehuwd. Zoon van Charles en Catharina Woed.

Familieinformatie:

Op het eind van de zestiende eeuw zijn er diverse militairen te Hulst die Pierssens heten, mogelijk broers van elkaar. Een Philippus was gehuwd met Anna Aertssens. Hun zoon Andries was gehuwd met Isabella Clara Verbraecken. Op hun beurt zijn zij de ouders van Nicolaus Francoiscus.

RK Klasse I nieuwe verordening 1956, 100 jaar_4
RK Klasse I nieuwe verordening 1956, 100 jaar_4
03 Pierssens (west)

Keldergraf

Toestand: Redelijk. Enkele gescheurde platen en dekplaat wat verschoven. Kettingen en paalwerk maken deel uit van gezamenlijke omheining met oostdeel.

Begraven personen:

Celestina Petronella Johanna Pierssens (°Hulst 27-4-1837/†1923), dochter van Philippus en Maria Godelieva, ongehuwd.

Eugenie Catharina Pierssens (°Hulst 30-7-1822/†12-4-1904), dochter van Philippus en Maria Godelieva, ongehuwd.

Maria Philippina Pierssens (°Hulst 26-5-1833/†Hulst 27-6-1915), dochter van Philippus en Maria Godelieva, ongehuwd.

 

 

RK Klasse I nieuwe verordening 1956, 100 jaar_5
RK Klasse I nieuwe verordening 1956, 100 jaar_5
05 Verdurmen

Keldergraf

Toestand: Goed.

Begraven personen:

Johannes Antonius Verdurmen (Hulst 8-3-1785 / Hulst 25-8-1849), zoon van Thomas Verdurmen x Anna Catharina van Etten. Hij was rijksontvanger. Hij was gehuwd te hulst op 20-9-1807 met:

Johanna Therese van Waesberghe (1783 / 1844), dochter van Joannes Francies van Waesberghe x Colette Francisca van Waesberghe.

Norbertus Francois Verdurmen (Hulst 6-9-1811 / Hulst 18-1-1865), zoon van Johannes x Johanna, regeringsraad, grondeigenaar. Hij was gehuwd met:

Sophia Broeckaert (St.-Niklaas 8-7-1821 / Hulst 2-6-1882), dochter van Joannes Broeckaert x Rosalia Francisca Goossens, rentenierster. Bij overlijden grondeigenares.

Leonie Verdurmen (Hulst 9-1-1844 / Hulst 22-5-1864), dochter van Norbert en Sophia, ongehuwd en enig kind.

Adrianus Verdurmen was een militair gelegerd in Hulst op het eind van de 17e eeuw. Hij was gehuwd met Joanna Maria de Frere. Hun zoon Michael Verdurmen huwt Jacoba Briels. Zij zijn de ouders van Thomas. De zoon Auguste Constant Francois Verdurmen van Johannes en Johanna bouwde w.s. Villa Tivolie als buitenhuis precies op de gemeentegrens van Hulst. Afgebroken bij de aanleg van Rijksweg 60 circa 1963.

 

 

RK Klasse I nieuwe verordening 1956, 100 jaar_6
RK Klasse I nieuwe verordening 1956, 100 jaar_6
06 Schuerman wed. Steenput

Keldergraf

Toestand: Slecht. Dekplaat gebroken, zijplaten gelost (maar nog wel aanwezig muv voorplaat) en metselwerk slecht.

Angelina Petronella Schuerman (1815 / 1883), dochter van Francis Schuerman x Maria Anna Theenaert, grootgrondbezitters uit Grote Bagijnestraat waar ze ook een herberg hadden. Zij was gehuwd met Alexander Steenput, landmeter, zoon van landmeter Joannes Bernard Steenput x Jeanne Marie Antoinette Andreau. Haar zus Virginie was gehuwd met Ludovicus Jospehus Franciscus van Waesberghe, zoon van Jan Francies van Waesberghe en Carolina de Paauw.

 

 

RK Klasse I nieuwe verordening 1956, 100 jaar_7
RK Klasse I nieuwe verordening 1956, 100 jaar_7
07 Blemel – de Nijs


Keldergraf

Toestand: Matig. Dekplaat heel maar metselwerk van tombe slecht.

Leander Jacobus Blemel (Hulst 1-8-1818 / 6-9-1899), zoon van Adrianus Blemel en Apolonia van Strijdonck. Bij huwelijk winkelier. Hij was gehuwd met:

Carolina Johanna de Nijs (Hulst 6-11-1821 / 15-1-1902), dochter van voerman Gerardus de Nijs en Isabella van Mol. Bij huwelijk was ze dienstmeid.

Johanna Cornelia Blemel (1812 / Hulst 10-8-1898), een zus van Leander, was gehuwd (Hulst 28-8-1850) met landbouwer Jacobus Cappendijk (°Stoppeldijk), zoon van Anthonius Cappendijk x Maria Hermans. Hun dochter, landbouwster Appolonia Maria Cappendijk (*61) huwt op 25-1-1888 met landbouwer Benedictus de Deckere (*61). Na de dood van Cappendijk huwt Johanna te Hulst als landbouwster met rijtuigverhuurder Jacobus Kind (°Boschkapelle).

Louisa Petronella de Nijs (Hulst 11-5-1831 / Hulst 16-6-1886), ongehuwd. Zus van Carolina.

Augustinus Gerardus Blemel (Hulst 21-8-1857 / 10-1-1883), zoon van Leander x Carolina, ongehuwd.

Johannes Cornelis de Nijs (Beerendrecht 1817 / Hulst 30-11-1879), ongehuwd, broer van Carolina.

Familieinformatie:

De familie Blemel had een winkel op de Vismarkt, op de hoek van de steeg naast het oudste pand Wilking.

 

RK Klasse I nieuwe verordening 1956, 100 jaar_8
RK Klasse I nieuwe verordening 1956, 100 jaar_8
08 Maertens – d’Hooghe

Keldergraf

Toestand: Redelijk. Tombe met monument verzakt en kruis afgevallen en gebroken. Dekplaat lichtjes verschoven. Banden losgekomen.

Begraven personen:

Philippus Johannes Maertens (Hulst 1809 / Hulst 9-9-1890), zoon van raadslid en eerste kantonrechter van Hulst, Hendrikus Marinus (°Hulst 25-1-1763/† 18-1-1844) en Amelberga Clara Boone (°Hulst 13-3-1775/†Hulst 23-7-1858). Hij was bierbrouwer, koopman, gemeentesecretaris van Clinge en gemeenteontvanger. Hij huwde met:

Louisa D'hooghe (Sint-Niklaas 12-7-1809 / Hulst 27-6-1896), dochter van Pieter Augustinus d’Hooge en Barbera Putseijs, negotiante. Zij woonden in het pand ter plaatse van huidige PKN-kerk.

Familieinformatie:

Alexius/Alexander Emanuel Maertens (°Zottegem ca. 1723(1728)/†Hulst 23-10-1798), zoon van Lambertus (°Lophem 1673) en Anna Marie Bours (°Leuven) komt naar Hulst en huwt aldaar op 5-9-1751 met Godeliva Catharina Natu(i)s (°Hulst 21-1-1728/†Hulst 11-12-1806), dochter van Corneille en Anne Marie Spiessens. Alex en Godeliva zijn de ouders van o.a. Hendrikus Marinus, Judoca Dorothea en Petrus Theodorus. Judoca Dorothea (°Hulst 2-10-1766/†Hulst 22-5-1799) huwde te Hulst op 16-8-1795 met weduwnaar en koopman Theodorus Coppieters, (°ca. 1768). Petrus (°Hulst 24-10-1755/†Hulst 12-6-1821), die arts was, huwt met Johanna Gregoria Penneman (°De Kling ca 1779/†Hulst 14-2-1824). Na zijn dood hertrouwt ze op 5-12-1822 met landbouwer Pieter Annaert. Hun zoon Hendrik Ludovicus (°Hulst 3-2-1807/†Hulst 16-3-1871) huwt te Hulst op 4-11-1840 met Lambertina Clara Maertens (°Hulst 8-7-1811/†Hulst 11-6-1875), een dochter van Hendrikus Marinus Maertens x Amelberga Clara Boone. Hendrikus Marinus is de eerste kantonrechter van Hulst en tevens raadslid. Hij huwde op 6-7-1803 te Hulst met Amelbergha Clara Boone, dochter van Johannes Boone en Anna Catharina Baert. Hun kleinzoon zoon Hendrikus Ludovicus Josephus (°Hulst 29-2-1848/†Hulst 8-7-1930) van Philippus en Louisa was gemeenteontvanger en huwde op 24-9-73 te Hulst met Mathilde Josephina Maria van Waesberghe (°Clinge 21-3-1850/†Hulst 27-10-1920), dochter van grondeigenaar en raadslid Ludovicus Josephus Franciscus van Waesberghe x Virginie Petronella Schuerman. De familie Maertens bezat een molen nabij villa Tivolie in het Hulsternieuwlandpolder. Deze molen heeft er gestaan van 1844 tot 1901 en is gebouwd als een korenmolen. Later werd hij verbouwd tot oliemolen. Het was een bovenkruier van het type stellingmolen. In 1901 werd hij van kap en wieken ontdaan. De romp is later gesloopt. Ze hebben ook een tijd op villa Tivolie gewoond. In de binnenstad van Hulst bezaten ze een zoutziederij, een drukkerij, een bierbrouwerij, een meelfabriek en een handel in bouwmaterialen.

 

 

 

RK Klasse I nieuwe verordening 1956, 100 jaar_9
RK Klasse I nieuwe verordening 1956, 100 jaar_9
09 Fassaert – Hombach

Keldergraf

Toestand: Goed. Kettingen gebroken en deels verdwenen.

Louisa Charlotte Henriette Hombach (Hontenisse 1815 / Hulst 5-12-1891), dochter van Johan Pieter Willem Hombach en Charlotte Cornelia Jacqueline von Raden. Zij huwt op 31-8-1864 te Hulst met:

Honoré Johannes Theodorus Fassaert (Hulst 5-11-1837 / Hulst 27-11-1895), bierbrouwer en raadslid, zoon van bierbrouwer Cornelis Fassaert en Catharina Adriana Coppieters. Na haar dood huwt Honoré met Joanna Theresia van Raemdonk (°St.-Niklaas plm1861). Na zijn dood huwt Joanna te Hulst op 29-9-1900 met ingenieur en bierbrouwer Joannes Arthur Wouters (°Gheel plm1864).

Suzanne Maria Melanie Ursula Wouters (Hulst 24-12-1903 / Hulst 27-8-1903), dochter van Joannes Wouters en Joanna Theresia van Raemdonck.

Familieinformatie:

Voor de familie Hombach zie bij RK Klasse I nieuwe verordening 1956, 100 jaar nr. 02. 

RK Klasse I nieuwe verordening 1956, 100 jaar_10
RK Klasse I nieuwe verordening 1956, 100 jaar_10
10 Wilking – Pieck

Keldergraf

Toestand: Redelijk. Arduinen band losgekomen en kettingwerk onvolledig.

Begraven personen:

Bernard Anton Wilking (°Langförden Hannover 17-6-1844/†Hulst 23-6-1893). Huwde te Grave op 9-4-1874 met:

Wilhelmina Johanna Engelina Maria Pieck (°Grave 25-6-1853/†Hulst 18-4-1934), dochter van Johannes Theodorus Hendrikus Pieck (°4-12-1825/†Grave 30-7-1876) en Maria Dominica Theodora Hermans (°Grave 27-12-1829/†Grave 7-2-1878). Na haar mans overlijden koopvrouw. Op 9-1-1896 hertrouwt zij te Hulst met Clemens August Anton Franz Pohlmann (RK Klasse I nieuwe verordening 1956, 100 jaar nr. 10A). Ze woonden Vismarkt/hoek Vestdijkstraat.

Johanna Agnes Wilking (°Hulst 18-8-1885/†26-9-1973), dochter van Bernard Anton Wilking en Wilhelmina Pieck, ongehuwd.

Ernst Victoria Wilking (°25-11-1955/†13-6-1979), zoon van Bernard Wilking en Elisabeth van Steenberge (RK Klasse I nieuwe verordening 1956, 100 jaar nrs. 43-44).

Familieinformatie:

Op het eind van de 17e eeuw is er een Johan Bernard Wilking (°ca. 1689) gehuwd met Helena Jedding. Zij zijn de ouders van Bernd Wilking (°Oythe 18-12-1729) die te Oythe op 23-11-1762 huwt met Anna Maria Holschenkamp (°Oythe 17-1-1740). Hun zoon Franz Heinrich Wilking (°Oythe 10-8-1769/†Terbrake 25-12-1842) huwt op 25-11-1780 met Margaretha Elisabeth Warnking (°Oythe 13-8-1773/†Terbrake 28-2-1822). Hun zoon Anton Heinrich Wilking (°Oythe 10-8-1769/†Langforden 7-6-1870) huwt te Vestrup op 9-6-1832 met Anna Maria Angela Frijen (°Vestrup 5-8-1813/†Langforden 9-2-1888), dochter van Johan Heinrich en Anna Maria Averesch. Op hun beurt zijn zij de ouders van Bernard Anton. Deze begint met Wilhelmina een zaak aan de Vismarkt. Op 7-5-1889 wordt hij tot Nederlander genaturaliseerd. Hij brengt het tot lid van de gemeenteraad. Ze krijgen 15 kinderen. Angelina Johanna Maria x Joseph Marie Louis Maertens (zie RK Klasse I nieuwe verordening 1956, 100 jaar nr. 23). Maria Antonia (°Hulst 15-5-1876/†Dordrecht 27-5-1949) x Bernard Joseph Balthasaar van Sonsbeeck (zie RK Klasse I nieuwe verordening 1956, 100 jaar nrs. 20+21+21A). Richard Otto x Josephina Maria Henriette Maertens (zie Afdeling I, nr. 56). Ernest Heinrich x Jeanne Marie Delphine Ghislaine Thomaes (zie RK Klasse I nieuwe verordening 1956, 100 jaar nr. 9A-45). Van deze laatste twee zonen stammen de twee Hulster takken Wilking verder af.