Background Image

Werkgroepen

Werkgroepen zijn en kunnen door het bestuur en/of geïnteresseerde leden worden geformeerd voor bepaalde werkzaamheden en deeltaken. Het bestuur benoemt (op voordracht) uit de werkgroep een voorzitter en penningmeester. De werkgroep kiest een vertegenwoordiger die wordt voorgedragen als bestuurslid. Dit is bij voorkeur de voorzitter. De werkgroepen kunnen een eigen, door het bestuur goedgekeurd, protocol hebben voor hun functioneren. Momenteel zijn er werkgroepen met betrekking tot archeologie, funerair erfgoed, genealogie en grensdorpen. Zie huishoudelijk reglement.
 
 
Werkgroep Genealogie:
F.A.J.M. Moubis (voorzitter)
J. van Overmeeren
Mevr. M. Sleegers
A.F.E.I. Vink
 
De verschillende werkgroepen binnen de vereniging: