Background Image

Commissies

De Oudheidkundige Kring 'De Vier Ambachten' rekent een groot aantal zaken tot haar taak. Om deze zaken structureel te kunnen aanpakken zijn er een aantal commissies en werkgroepen gevormd. Zie hiervoor het huishoudelijk regelement.

Commissies worden door het bestuur in het leven geroepen om bepaalde zaken te behartigen zoals het organiseren van excursies, redactiewerk en het beheer van archief, museumcollectie en bibliotheek. De voorzitter dient lid te zijn van het bestuur en het bestuur bepaalt en benoemt (op voordracht) de commissieleden.

Interesse in het werk van één van onze commissies? Neem even contact op via de website.

Excursiecommissie:

P.F.J.M. de Bakker (voorzitter)
  • mevr. R. de Bakker-van Roeyen
  • L.A.M. en mevr. M. Brems
  • G.D.M. Hermans
  • P. van de Kerkhove
  • A. Verbist

Redactiecommissie:

  • Drs. W.M. Verschraegen (voorzitter en secretaris)
  • M.A. Buise (jaarboeken)
  • Dr. J.H.J. de Kort
  • Mevr. V.J. van Rijsbergen
  • C.C.M. Smulders

 

C