Background Image

Jaarboek 2024 is gewijd a...

Nieuw boek!

De “parochiekercke van Hulst, soo binnen als buijten”, van 1199 tot 2010.
Hoewel over de geschiedenis van Hulst, het Hulsterambacht en haar basiliek al veel is geschreven, nam de Oudheidkundige Kring op verzoek van haar leden de uitdaging aan om een nieuw verhaal met verdiept inzicht te schrijven.

Zeventien auteurs bogen zich over de geschiedenis van Hulst en het Hulsterambacht, waarbij de parochiekerk met haar binnen- en buitenparochie centraal stond. Dit resulteerde in 25 verrassende studiebijdragen over een periode vanaf de kruistochten tot deze tijd. Nieuwe inzichten door kennis van architectuur inzake de bouwgeschiedenis van de romaanse en gotische kerk. Nieuwe kijk op de relatie met de graven van Vlaanderen.
Nieuwe kijk op de florerende buitenparochies in de 13e en 14e eeuw van Ossenisse, Hontenisse, Pauluspolder en Hengstdijk. Nieuw zicht op de grote invloed van het kapittel van Kortrijk in Hulst, het Ambacht en Saeftinghe. Deze invloed veranderde niet door de overgang naar de Reformatie en een calvinistisch Stads- en Ambachtsbestuur in 1645, integendeel. Toen in 1794 een Frans soldatenpeloton op de markt stond, volgde weer een bestuurs- en cultuuromwenteling, zij het nu in een meer bevrijdende zin. Het ingevoerde bestuurlijke beginsel van gelijkheid zette bevolkingsgroepen niet tegenover maar naast elkaar. Zo veranderde de Sint-Willibrordus in 1806 voor de tweede keer in een simultaankerk. Aan de moeilijke overdracht van de koor- en wandelkerk aan de katholieken ging de Affaire de Hulst vooraf. Het Isoré-orgel, het carillon, de luidklokken en koren omgeven de kerk met harmonisch klanken. Een nieuwe kijk ook op de restauraties van Pierre Cuypers en Joseph Cuypers. Glazenier Joep Nicolas voorzag het schip van prachtige ramen en in zijn atelier bleef meer bewaard. De restauratie van 1996 tot 1999 diende hoofdzakelijk een conserverende restauratie te zijn. Met alleen restaureren zijn we er niet. Het onderhoud van het gebouw, nu en in de toekomst, vraagt om bezinning.

De “parochiekercke van Hulst, soo binnen als buijten” met als ondertitel De Sint-Willibrordus, haar binnen- en buitenparochie van 1199 tot 2020, is rijk geïllustreerd, telt 528 bladzijden en wordt op 7 september 2024 gepresenteerd in Sint-Willibrordusbasiliek in Hulst, opgeluisterd door de 50-jarige Cantorij en door carillon- en orgelspel.

De prijs van het boek is € 30 bij aankoop direct na de presentatie vanaf circa 16.30 uur. Alleen gepaste contante betaling wordt geaccepteerd.
Bestellen kan daarna via de webwinkel op de website www.devierambachten.nl of per email, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bij toezending worden € 8 aan porto- en verpakkingskosten in rekening gebracht. Afhalen kan ook, na het overmaken van € 30 op rekeningnummer NL 60 RABO 0362 3962 13 t.n.v. OHK Vier Ambachten onder vermelding van Jaarboek 2024, op Zandstraat 34 Hulst (Schuddebeurs). Bij afhalen wordt ook gepaste contante betaling geaccepteerd.

Tijdens de Open Monumentendagen van 14 en 15 september is het boek eveneens in de basiliek verkrijgbaar voor en na de rondleidingen. Alleen gepaste contante betaling wordt geaccdepteerd.