Background Image

Lezing over het rampjaar ...

  • 17 december 2022 j.l. was er een lezing over het Rampjaar in De Lieve in Hulst. In 1672 wa Nederland in rep en roer. Wat was er aan de hand? In 2022 is het 350 jaar geleden dat het zelfstandig bestaan van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in gevaar was. De Franse Zonnekoning Lodewijk XIV had een plan gesmeed om samen met de Engelse vloot en twee Duitse vorsten ons land aan te vallen. De grote spanningen die dit alles met zich meebracht, veroorzaakten de moord op de gebroeders De Witt. De gebeurtenissen van dat jaar waren zo traumatisch dat ze werden samengevat in de woorden 'redeloos, radeloos, reddeloos', een uitdrukking die we nog steeds kennen. In 1672 was het volk redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos.

In dit herdenkingsjaar was er enerzijds veel aandacht voor de historische context van het Rampjaar en anderzijds is er een enorme interesse vanuit de regionale geschiedbeoefening. De Oudheidkundige Kring 'De Vier Ambachten' kon hierbij niet achterblijven. Daarom nodigden wij leden en niet-leden uit om deze lezing over de context van het Rampjaar bij te wonen. De nadruk lag op de invalshoeken vanuit de landelijke geschiedschrijving aangevuld met een beschrijving van de gebeurtenissen in het Land van Hulst.