Background Image

Help onze website vullen

Afgelopen maanden zijn we voorzichtig begonnen met het verbouwen van onze website. De nieuwe inhoud daarvan hebben we indertijd in ons beleidsplan beschreven. Die zal bezoekers meer moeten aanspreken. In de hoop daarmee nieuwe leden aan te trekken. In de nieuwe versie blijven alle onderdelen van de huidige website bestaan. Wel iets anders opgemaakt (zie afbeelding hierbij). Daaraan voegen we nu 30 'uithangborden' toe. Dat zijn onderwerpen over gebeurtenissen uit alle eeuwen van onze streekgeschiedenis. Die werden verzameld door een daartoe aangestelde commissie. Op de website worden alle uithangborden gevuld met verhalen, kaarten, afbeeldingen boeken en zo verder. Daarom is er voor ons bestuur een tijdelijke website gemaakt waarin we die vulling, in vakjargon content, al kunnen opnemen. Dat is een monsterklus, waarvoor we de medewerking van veel leden inroepen. En daarom is deze vraag op zijn plaats:
Wie wil meehelpen bij het opzoeken en aanleveren van het materiaal dat nodig is om 30 uithangborden te vullen?
Als het begint te kriebelen, bel of mail ons dan. We hebben een soort van handleiding gemaakt die we je graag toesturen. Aan de hand daarvan kun je kiezen welk uithangbord jou het meest aanspreekt en welk deel van de inhoud je zou willen opzoeken en aanleveren.