Background Image

De Hattinga's in het Land...

  • Op 29 maart heeft Marc Buise  een lezing over de Hattinga's in Hulst gehouden. Telgen van de familie Hattinga waren predikanten, geneesheer, bestuurders maar vooral kaartenmakers. Over hen heeft de Oudheidkundige kring ‘De Vier Ambachten’ uit Oost-Zeeuws-Vlaanderen in 2015 een jaarboek gepubliceerd. In een lezing en ondersteund met veel kaartmateriaal en ook nieuw archiefmateriaal vertelt Marc Buise het verhaal van deze van oorsprong Friese familie. Door zijn huwelijk met een Middelburgse komt de stamvader Abdias in Staats-Vlaanderen terecht. Deze wonderlijke man is predikant en zeer geïnteresseerd in het bedijken en beheren van bedijkte gronden. Daarmee plant hij de kiem voor twee generaties van cartografen, zijn zoon Willem Tiberius en kleinzoons Anthony en David. Dit drietal neemt in de geschiedenis van de 18e-eeuwse Nederlandse cartografie een eigen plaats in. In de jaren veertig en vijftig van die eeuw stellen ze vier atlassen samen met 649 kaarten van de grensprovincies volgens een bepaalde standaard. Willem Tiberius is de centrale figuur. In de onzekere tijden van de Oostenrijkse Successie-oorlog weet hij een kaart van Staats-Vlaanderen, waaraan hij volgens eigen zeggen 20 jaar heeft gewerkt, aan de Haagse regering te slijten. Samen met vele andere kaarten, is deze in de vijfdelige en 240 kaarten tellende Atlas van Staats-Vlaanderen terecht gekomen. Een losbladig exemplaar bevindt zich in het Zeeuws Archief.
    Maar daarmee houdt het niet op. Er volgen nog twee generaties die bemoeienissen hebben in Staats-Vlaanderen. En de familie is nog steeds springlevend en heeft nog steeds banden met Zeeland. Zo was tot voor kort een van de directeuren van de penitentiaire inrichting Torentijd een echte Hattinga.Voor de liefhebbers bestaat de mogelijkheid het jaarboek over de Hattinga’s dat in 2015 is uitgegeven aan te schaffen. Er zijn nog enkele exemplaren op voorraad. Op is op.
  • Marc was hoofdredacteur en co-auteur van het jaarboek 2014-2015 van de Oudheidkundige Kring over De Hattinga’s.
 

ONZE MISSIE

Onze Kring stelt zich tot doel het bevorderen en verspreiden van de geschiedenis en haar hulpwetenschappen van de vroegere Vier Ambachten en het Land van Saeftinghe. Ook wil de kring zoveel mogelijk bijdragen tot het bewaren en herstellen van de nog aanwezige natuur- en cultuurmonumenten.

Zonder verleden is er geen toekomst. Primair probeert de kring de bewoners van de streek bewust te maken van hun eigen leefomgeving. Maar we profileren de streek ook naar buiten toe. Welke historische en landschappelijke waarden zijn kenmerkend voor dit meest noordelijke deel van Vlaanderen? Wat zit er nog onder de grond verborgen? Wat is er nu zo typerend in materiële en immateriële zin? Wat maakt het tot ‘een landje apart’? Wat is het verhaal er achter? Hoe moeten we met ons erfgoed omgaan? Wat is het behouden waard?