Background Image

EXCURSIE MUSEUM SLUISKIL ...

  • Op zaterdag 2 april wordt vanaf 14 tot 17 uur een bezoek gebracht aan Museum Sluiskil,Vogelschorstraat 7, 4541AZ SLUISKIL.

  • Het Museum Sluiskil vertelt de geschiedenis van het dorp Sluiskil en zijn omgeving. In een aantal zalen worden verschillende aspecten belicht. Een zaal vertelt van de Sluiskiltunnel, de volgende laat beelden zien van de cokesfabriek en van de L’ Azote kunstmestfabriek aan de overzijde van het kanaal. De verzameling fossielen is tentoongesteld. In de grootste zaal is een uitgebreide collectie zaken met betrekking tot de brandweer getoond. In de vitrines langs de wand is een grote verzameling Dinky Toys brandweerautootjes te zien.

  • U wordt om 14 uur verwacht met een kop koffie met een koek, waarna er een introductiefilm over Sluiskil en zijn omgeving zal worden getoond. Vervolgens worden we verdeeld over de aanwezigen gidsen, waarna we de diverse lokalen zullen bezoeken.

  • Na afloop van de rondleiding zal tijdens een wandeling door het dorp naar het monument het verhaal van de Miljoenentrein van 1944 worden verteld. Bij slecht weer vervalt de wandeling.

  • We beëindigen de excursie rond de klok van 17 uur met een drankje in het Museum.

  • Er wordt voor deze excursie geen vervoer geregeld. Samenrijden is misschien handig. Parkeerruimte is in de naastgelegen straten beschikbaar. Ook kan er gebruik worden gemaakt van het oude schoolplein.

  • Inschrijven kan via de website. Voor leden is de bijdrage 12 Euro en voor niet-leden is het 17 Euro. Na inschrijving kunt u via telebankieren gelijkertijd betalen. Ook is het mogelijk om via overschrijving te betalen op de bankrekening van de Oudheidkundige kring: NL 60 RABO 0362 3962 13. Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van uw bijdrage op de bankrekening van de Kring.

  • Wie geen computer heeft, kan telefonisch bij Luc Brems (0114-316230) of b.g.g. bij Peter de Bakker(0114-315424) inschrijven.

    Bij deelname aan een excursie geeft u automatisch toestemming voor publicatie van foto’s op de website van de Oudheidkundige Kring. De foto’s worden op geen enkele andere manier of plaats gebruikt.