Background Image

Draag bij aan een verjong...

Onze Kring zal ook in de toekomst zijn mannetje moeten staan. Daarvoor worden veranderingen doorgevoerd die het aantrekkelijker moeten maken om onze informatie te gebruiken en om (jongere) leden te werven. Naamsbekendheid is daarbij heel belangrijk. Niet alleen staat in het beleidsplan dat we onze website meer op algemeen gebruik moeten afstellen maar ook en vooral dat we onze kennis op een makkelijke manier aan iedereen beschikbaar moeten stellen. Bijvoorbeeld door archieven te digitaliseren en meer uitleg over onze streekgeschiedenis te geven. Dat kost het een en ander. Op onze jaarbegroting is daarvoor geen geld beschikbaar. Al was het maar omdat de contributie vooral opgaat aan jaarboeken, excursies, lezingen e.d. Wél hebben we van onze reserve een deel voor deze ingrijpende verandering opzij gezet. Daarom willen we u vragen om eens na te denken over een gift aan de Kring. Kan nog net voor het nieuwe jaar ingaat. Mag ook ná 1 januari a.s. hoor. We zijn een zgn. ANBI-vereniging. U kunt een gift dus altijd van de belasting aftrekken.