Background Image

Algemene Ledenvergadering...

Ons bestuur heeft afgelopen week in een vergadering de komst van nieuwe Corona-maatregelen besproken. Allemaal in verband met de Algemene Ledenvergadering van 16 november a.s. Het voorlopige besluit was om de persconferentie van afgelopen vrijdag af te wachten. Met een bang voorgevoel. Inmiddels kennen we de nieuwe beperkingen. Vanmiddag heeft het bestuur andermaal naar die maatregelen gekeken en vastgesteld dat het laten doorgaan van de ALV onverstandig is. Het late4n doorgaan weegt niet op tegen de kans op een besmetting van onze leden. En dus is definitief besloten om deze ALV uit te stellen. In gedachten zagen we al een ALV in maart volgend jaar op ons afkomen, mede omdat ook andere dan nu geagendeerde besluiten worden voorbereid. Hopelijk zien we elkaar dan wel. Laten we blij zijn met de onlangs wel gehouden presentatie van ons jaarboek in Kloosterzande, waar meer dan 140 leden acte de présence gaven.