Background Image

Kloosterzande en de prese...

Op 9 oktober j.l. konden meer dan 140 aanwezige leden een interessant en meer dan lezenswaardig exemplaar van ons jaarboek 2020/2021 in ontvangst nemen. Het was even wachten, want voorafgaand daaraan mochten we enkele presentaties van auteurs uit dit boek aanhoren. Het ging over de economische ontwikkelingen in de Kanaalzone en over de gezichtsreconstructie van Monnik Wilbert. Die laatste is inmiddels zowel hier als in verre streken behoorlijk bekend geworden. Diverse omroepen, kranten, Facebook e.d. hebben allemaal over zijn bestaan geschreven. Goed voor de geschiedenis en goed voor onze Kring! Alle niet aanwezige leden hebben hun exemplaar inmiddels in de brievenbus aangetroffen. De dagvoorzitter, onze secretaris Evert-Jan van de Kerkhove, plaatste een en ander bovendien in de context van de Maand van de Geschiedenis. Al met al een fantastische dag vol van emotie, opgeroepen door het elkaar eindelijk weer eens tegenkomen.