Background Image

Presentatie Jaarboek 2021

Op 9 oktober a.s. wordt in Hotel van Leuven, Hof te Zandeplein 19 in Kloosterzande ons nieuwe jaarboek 2020/2021 gepresenteerd. Dit begint om 13.30 u. Wat er te verwachten is, staat hierna in de omschrijving en in het programma. Neem goede nota van het volgende:

Leden, niet-leden en introducés zijn van harte welkom.Wél onder 1 dwingende voorwaarde:

Alleen na het tonen van uw Coronapas of -inentingskaart krijgt u toegang! Daarvan zal niet worden afgeweken!!

Na afloop uw jaarboek ontvangen? Neem de via ons Bulletin ontvangen coupon ingevuld en wel mee en geef deze af.

Het Jaarboek 2020/2021 wordt op deze dag gepresenteerd en aan de aanwezige leden uitgereikt. Het boek omvat 288 pagina's met daarin vijf bijdragen die handelen over onderdelen van de geschiedenis van het Nederlandse deel van de voormalige Vier Ambachten. Anders gezegd: over Oost Zeeuws-Vlaanderen. Dit zijn de bijdragen:

 1. Dit artikel gaat over scheepvaartactiviteiten in de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone. Paul de Meijer van de gelijknamige famile neemt u mee naar die periode.
 2. Peter van den Berghen vertelt aan de hand van een door hem geschreven boek over de processievaandels die met de Graauwse parochiekerk zijn verbonden.
 3. De prehistorie van Oost Zeeuws-Vlaanderen wordt beschreven door Hans Jongepier. Verrassende ontdekkiingen betreffende landschap en bewoners worden verteld.
 4. Monnik Wilbert krijgt weer een gezicht! Onze Kring heeft de schedel van een skelet, gevonden bij de Hof te Zandekerk, laten reconstrueren. Richard Lensen vertelt daarover, Maja d'Hollosy maakte het 'gezicht'.
 5. De Kroniek van Zaamslag wordt in een context van het tijdsbeeld en de wetenschap geplaatst. Ook hiervoor is Richard Lensen verantwoordelijk.
 • Het programma luidt als volgt:
 • 13.30 u Inloop en ontvangst met koffie
 • 14.00 u Welkomstwoord door de voorzitter, tevens
      • - Procedure uitreiking en verkoop van de (jaar)boeken
      • - Activiteiten vanwege De Maand van de Geschiedenis
      • - Introductie Werkgroep Educatie
 • 14.30 u Paul de Meijer over scheepvaartactiviteiten in de Kanaalzone
 • 15.00 u Pauze
 • 15.30 u Maja d´Hollosu over fysische antropologie en de schedel van Wilbert
 • 16.15 u Uitreiking 1e exemplaar jaarboek incl. auteursexemplaren
 • 16.30 u Distributie en verkoop van de (jaar)boeken, tevens gelegenheid tot napraten.

NB: Consumpties zijn voor eigen rekening!