Background Image

Lezing 150 Jaar Spoorlijn...

Museum Hulst heeft een lezing in voorbereiding over 150 jaar spoor Mechelen- Terneuzen.Dit naar aanleiding van de bijbehorende expositie in het museum en de samenwerking met de  Werkgroep Grensdorpen van de Oudkeidkundige Kring De Vier Ambachten.De lezing wordt gedaan door Frits van Buren, een deskundige op dit onderwerp.De lezing vindt plaats wanneer weer grotere groepen zonder restricties bijeen kunnen komen.We vermoeden in september. Zodra er meer bekend is zal dat worden gecommuniceerd. Omdat de werkgroep deel uitmaakt van de Kring ziet Museum Hulst dit als een gezamenlijke actie van Museum en Kring.