Background Image

Nieuwsbrief Zeeuws Archie...

ZA Logo

 

Tv-serie over slavernijverleden

Het Zeeuws Archief heeft meegewerkt aan de televisieserie ‘Het Zwarte Verleden van Zeeland’ van Omroep Zeeland. De serie vertelt met archiefstukken het verhaal van de trans-Atlantische slavenhandel en de rol van Zeeland daarin. Bekijk morgenavond, donderdag 27 mei 2021, de eerste van zes afleveringen op Omroep Zeeland, of kijk de afleveringen direct online.
Lees verder.

Studiezalen weer open! 

De studiezalen van het Zeeuws Archief gaan in juni weer open! Bezoek is mogelijk op afspraak. Vanaf vandaag, woensdag 26 mei, kan een plaats worden gereserveerd in Middelburg, Zierikzee en Terneuzen.
Bezoekers zijn van harte welkom! 

Lees verder

Bloembollenteelt op Schouwen

Het initiatief tot het telen van bloembollen op Schouwen in 1900 leek een groot succes. Het aantal soorten bollen breidde snel uit, er werd een belangenvereniging opgericht, er kwam een veiling van de grond en de teelt had een gunstige invloed op de werkgelegenheid. Zelfs het toerisme profiteerde. Lees verder

Bloembollentelers met manden op het land aan het werk.

Dialogen slavernijverleden gehouden in mei

Het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden heeft deze maand, mei 2021, dialogen gehouden over het slavernijverleden en de doorwerking daarvan in de hedendaagse samenleving. Zit deze geschiedenis de toekomst van velen niet in de weg? Hoe kijken we naar dit verleden? Hannie Kool-Blokland, directeur van het Zeeuws Archief, is lid van het Adviescollege.  

Lees verder
Leden van de Dialooggroep slavernijverleden.

De leden van Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden: Hannie Kool-Blokland, Frits Goedgedrag, Glenn de Randamie (Typhoon), Ruben Severina, Edgar Davids en Lilian Gonçalves-Ho Kang You. Beeld: Beeldbewerking Volkskrant.

Ijsberg

Handschriftherkenning 

Transcriberen van manuscripten kost veel tijd. Dankzij artifical intelligence wordt software getraind om handschriften automatisch om te zetten naar tekst die een computer kan lezen. Het Zeeuws Archief neemt deel aan het project 'De ijsberg zichtbaar' van het Nationaal Archief. Lees verder
oud schrift

Gevonden: overname krant

Dankzij automatische handschriftherkenning is een deel van de notariële archieven in het Zeeuws Archief nu snel te doorzoeken. Wij vonden een akte die in 1874 leidde tot de vernieuwing van Zeelands oudste krant, de Middelburgsche Courant, de voorganger van de PZC. De akte beschrijft de overname van het nieuwsblad, tot dan toe in handen van één familie, door een nieuw opgerichte naamloze vennootschap.
Lees verder
Foto van boot waaraan gewerkt wordt.

Scheepswerf Scheldepoort in beeld

Vrachtschip, baggerschip, gastanker, bitumentanker… Bijna 1800 foto’s geven een beeld van de schepen maar ook van de werkzaamheden in de scheepswerf Scheldepoort. In 1964 werd deze (reparatie)werf (tegenwoordig Damen Shiprepair) in Vlissingen-Oost geopend. De foto’s zijn gemaakt door de Vlissingse fotograaf Kees Grave in de periode 1995-2004. Bij de korte omschrijvingen is voor elk schip zo mogelijk het IMO-nummer vermeld, waarmee te achterhalen is waar het schip zich momenteel bevindt.

Bekijk de foto's
Stadsgezicht Zierikzee

Zoekgids: Oude en nieuwe adressen in Zierikzee


Tot 1955 werden adressen in Zierikzee aangeduid met een letter en een nummer. Bij genealogisch onderzoek maar ook bij onderzoek in de archieven van de stad Zierikzee, zijn de adressen niet te herleiden naar huidige adressen.
Omdat we hier regelmatig vragen over ontvingen, is in deze zoekgids de voormalige aanduiding omgezet naar huidige straatnamen en huisnummers. Naar de zoekgids
Dia schor Oosterland

Biodiversiteit in het archief

Het Zeeuws Archief beheert de verzameling van biologiestudent Lieven Braber (1967-1971). Hij maakte tijdens zijn stage een grote hoeveelheid dia’s van verschillende soorten die hij in en rond de Oosterschelde vond. Hij voorzag de dia’s van uitgebreide informatie zoals naam, vindplaats, datum en de condities van wind, water en zon. Een waardevol archief over biodiversiteit; alle planten en dieren die van nature in een gebied voorkomen. Lees verder

 

Filmmateriaal - in galop

Wist je dat het Zeeuws Archief ook filmcollecties beheert? Er wordt hard gewerkt om deze online toegankelijk te maken. Ondertussen plaatsen we op ons YouTube-kanaal regelmatig een sneakpreview. Zoals deze, herken jij waar en wat dit is?!

Suresh Kalloe

Medewerker in beeld 

In deze rubriek stellen we graag onze medewerkers voor. Wie werken er bij het Zeeuws Archief? Waar houden ze zich zoal mee bezig, wat doen zij? En wat is daarbij en daarvoor nodig? Dit keer maken we kennis met Suresh Kalloe, medewerker digitalisering. 

Lees verder
Werk in de tarwe, met paard en wagen.

Zoekgids: Tuchtrechtspraak voedselvoorzieningen

In de jaren 30 van de vorige eeuw - de crisisjaren - nam de overheid tal van maatregelen om de Nederlandse economie overeind te houden. Zo werd er steun verleend aan landbouwbedrijven maar werd ook toezicht gehouden op het voorkómen van misstanden. Zo nodig werd tuchtrechtspraak toegepast. Tussen 1944-1951 kwam daar ook de tuchtrechtspraak op prijzen bij. De zoekgids Tuchtrechtspraak voedselvoorzieningen en prijzen verwijst naar archieven die veel informatie geven over de Zeeuwse land- en tuinbouw, en over het dagelijks leven in de periode 1934-1951.

zeeuwsarchief.nl

Welk Frans landgoed, waar tot op de dag van vandaag nog wijn gemaakt wordt, werd rond 1809 door een Vlissingse opperkoopman gekocht? Lees verder