Background Image

Webinar “Tweede Wereldo...

Dit webinar vindt plaats op 9 juni 2021 en begint om 19.30 uur

Van de Stichting Menno van Coehoorn ontvingen wij een nieuwsbrief. Helemaal bekijken? Klik dan hier.

Wie aan archeologisch onderzoek denkt, zal waarschijnlijk als eerste denken aan onderzoeken naar bijvoorbeeld de Prehistorie, Romeinse Tijd of de Middeleeuwen. Het klopt dat het grootse deel van de onderzoeken zich op deze oudere perioden focust. Steeds meer archeologen wagen zich echter ook aan archeologisch onderzoek naar recentere perioden: contemporaine archeologie genoemd.
De Tweede Wereldoorlog is hier een belangrijk onderdeel van en valt onder de zogenaamde conflictarcheologie. Conflictarcheologie is een subdiscipline binnen de archeologie en focust zich op onderzoek naar verschillende aspecten die met conflicten te maken hebben. Hierbij wordt niet alleen naar de militaire aspecten van conflict gekeken, maar ook naar de impact van conflict op de samenleving en het landschap (militair landschap).
In de afgelopen tien jaar is deze periode steeds intensiever en vaker onderzocht. Tijdens deze lezing zal aan de hand van recent archeologisch opgegraven Luftwaffe-complexen in Nederland een inkijk worden gegeven in het werk van een conflictarcheoloog, de potentie van het bodemarchief en relatie met historischebronnen.

De website van Menno van Coehoorn kunt u natuurlijk ook eens bekijken. Klik hier en u bent er in een oogwenk.