Background Image

Nog even geduld oefenen t...

Je zou bijna niet meer weten hoe de wereld marcheerde voordat Corona zijn intrede deed. Ons bestuur ziet met lede ogen de tijd verstrijken zonder dat we samen, fysiek, kunnen vergaderen. Natuurlijk mailen we elkaar, houden een enkele keer een digitale vergadering, maar de dynamiek van echt samen zijn en discussiëren mis je met smart. En dat geldt ook voor een Algemene Ledenvergadering. Zouden we die digitaal houden, dan sluit je een groot deel van onze leden uit. Dus wachten we af totdat we weer een zaal kunnen huren waarin we iedereen van harte welkom kunnen heten. In de aanloop daarnaar toe hebben we al wel een voorlopige agenda opgesteld. Die tref je aan op onze website. Klik hier en lees deze vast rustig door. Hopelijk tot spoedig weerzien!

Ed Peerbolte, voorzitter