Background Image

Lezingen bekijken én een...

Ook Erfgoed Zeeland roert zich met een nieuwsbrief. Deze bevat bovendien links naar een aantal opgenomen lezingen die achteraf zijn te bezien. Klik hier om deze nieuwsbrief te openen.

De Nieuwsbrief behandelt ook een bijzondere verrekijker:

“In 2018 dook bij een oud-medewerker van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een bijzondere vondst op: een verrekijker die in 1964 of 1965 was gevonden bij opgravingen van kasteel Haamstede op Schouwen-Duiveland. Het betreft een samengesteld instrument of optisch compendium: het omvat namelijk niet alleen een verrekijker maar ook een kompas. De kijker kon tot een lengte van circa 45 centimeter worden uitgetrokken en bood een vergroting van circa 3,5. Oorspronkelijk had de kijker twee lenzen. Eén van de lenzen is verloren gegaan. Een klein merkteken op de zonnewijzer - een open kroon - wijst mogelijk op een productie ervan in Neurenberg. In uitvoering behoorde de kijker uit Haamstede zeker tot het betere segment; als kijker was ze voor wetenschappelijk onderzoek echter niet geschikt. Het was eerder een gadget voor de meer gefortuneerde leek.”