Background Image

De vrede van Parijs van 1...

AGENDA

 

De vrede van Parijs van 1323 en de wording van het graafschap Zeeland.

Gratis voor leden; niet leden €5
 • Startdatum: 28-09-2024 14:30
 • Einddatum 28-09-2024 17:00
 • Max. deelnemers Onbeperkt
 • Ingeschreven 0
 • Locatie:
  De Lieve
  Broodmarkt 8, 4561 CC Hulst, Nederland
  De Lieve

 • Beschrijving
 • Info
 • De Vrede van Parijs van 1323 beëindigde voorgoed de eeuwenlange strijd tussen de graven van Holland en de graven van Vlaanderen over de zuidelijke Zeeuwse eilanden: Walcheren, Borsele en de Bevelanden. Maar ook voor andere gebieden van het Duitse Rijk langs de Schelde richting Henegouwen werden definitieve regelingen getroffen, zoals voor de Vier Ambachten, het land van Waas, het land van Aalst en Geraardsbergen. Voor Zeeland betekende het einde van de conflicten ook de definitieve bevestiging van de titel graaf van Zeeland die door Floris V was ingevoerd, maar door de graaf van Vlaanderen niet zondermeer erkend werd. Ter afronding van het Project 1323 (https://www.1323.info/) neemt deze lezing u mee in de wording van het graafschap Zeeland uit de conflicten tussen Holland, Henegouwen en Vlaanderen.
  Arjan van Dixhoorn is bijzonder hoogleraar in de Geschiedenis van Zeeland in de Wereld bij de Universiteit van Utrecht en doceert geschiedenis aan de Roosevelt academie. Van 2005 tot en met 2014 was hij postdoctoraal onderzoeker aan de universiteiten van Antwerpen en Gent.

 

ONZE MISSIE

Onze Kring stelt zich tot doel het bevorderen en verspreiden van de geschiedenis en haar hulpwetenschappen van de vroegere Vier Ambachten en het Land van Saeftinghe. Ook wil de kring zoveel mogelijk bijdragen tot het bewaren en herstellen van de nog aanwezige natuur- en cultuurmonumenten.

Zonder verleden is er geen toekomst. Primair probeert de kring de bewoners van de streek bewust te maken van hun eigen leefomgeving. Maar we profileren de streek ook naar buiten toe. Welke historische en landschappelijke waarden zijn kenmerkend voor dit meest noordelijke deel van Vlaanderen? Wat zit er nog onder de grond verborgen? Wat is er nu zo typerend in materiële en immateriële zin? Wat maakt het tot ‘een landje apart’? Wat is het verhaal er achter? Hoe moeten we met ons erfgoed omgaan? Wat is het behouden waard?

WAT DOEN WE ZOAL

- het beleggen van een zestal bijeenkomsten jaarlijks, over het werkgebied verspreid, waarop voordrachten worden gehouden door eigen leden of door deskundigen van elders over de geschiedenis van onze streek.
- het minimaal om de twee jaar uitgeven van een jaarboek e.d.
- het vier maal per jaar uitgeven van een bulletin.
- het uitwisselen van publicaties met gelijkgerichte verenigingen en instellingen.
- het samenwerken met gelijkgerichte verenigingen en instellingen bij evenementen en projecten.
- het organiseren van drie tot vier excursies jaarlijks.

WERKGEBIED

Het werkgebied van de Kring omvat de historische landstreek "De Vier Ambachten" inclusief de heerlijkheid Saeftinghe. Dit gebied bestaat uit:
- Het Boekhouter Ambacht, met onder meer Oosteeklo, Bassevelde, Boekhoute, Biervliet.
- Het Asseneder Ambacht, met onder meer Ertvelde, Assenede, Sas van Gent, en Wachtebeke.
- Het Axeler Ambacht, met onder meer Axel, Terneuzen, Zaamslag, Westdorpe, en Zuiddorpe.
- Het Hulster Ambacht, met onder meer Hulst, Hengstdijk, Ossenisse, Graauw, Sint Jansteen en het huidige Verdronken Land van Saeftinghe.


Kaart van het gebied van de Vier Ambachten.

OVER HET ONTSTAAN VAN DE KRING

De Oudheidkundige Kring is als vereniging opgericht te Hulst op 22 maart 1928. Dit naar aanleiding van de Historische Tentoonstelling bij gelegenheid van de Landbouwtentoonstelling georganiseerd in Hulst in de zomer van 1927. Lange tijd was er een nauwe band met het gemeentebestuur van Hulst, dat tot 1980 werd vertegenwoordigd door de zittende burgemeester. Na een voorspoedige start en bloei, waarin begonnen werd met het aanleggen van een collectie, het uitgeven van jaarboeken, organiseren van lezingen en excursies, maakte Wereldoorlog II daar tijdelijk een eind aan. In 1951 werd de vereniging nieuw leven ingeblazen. Decennialang werd een deel van de collectie tentoongesteld in de zogenaamde 'Oudheidkamer' in het stadhuis. Sinds 1979 gebeurt dat in het voormalige refugium Ten Duinen in de Steenstraat.

excursie leden 1929

De eerste excursie in augustus 1929 van de leden van de Oudheidkundige Kring naar Zierikzee. (Foto: collectie Oudheidkundige Kring)