Background Image

Douaniers en smokkelaars....

AGENDA

 

Douaniers en smokkelaars. Een verhaal apart.

Gratis voor leden; niet leden € 5
 • Startdatum: 04-04-2023 19:30
 • Einddatum 04-04-2023 22:30
 • Max. deelnemers Onbeperkt
 • Locatie:
  Malpertuus
  Malpertuuslaan 6, 4567 BM Clinge, Nederland
  Malpertuus

 • Beschrijving
 • Info
 • "Douaniers en smokkelaars, een verhaal apart”

  Let op: de datum is aangepast
  In de lezing "Douaniers en smokkelaars, een verhaal apart" gaat ons medelid Eric De Keyzer dieper in op het fenomeen "smokkel". Als grensbewoner kan hij het bekijken vanuit het standpunt (en de gewoonten) van zowel de douanier als de smokkelaar. Eric stond zelf meer dan 10 jaar aan de grens in Kapellebrug-Paal. Hebben wij vandaag nog grenzen? Wat motiveert zowel de douanier als de smokkelaar? Hoe oud is smokkel eigenlijk? Welke producten zijn er buiten boter en vee te smokkelen? Hoe rendabel is die smokkel? En de hamvraag: bestaat smokkel vandaag nog? Deze en vele andere vragen worden toegelicht in historisch perspectief, met hier en daar een anekdote. We gaan in op de opbrengst, de risico's, de motivatie. Het verhaal van de kleine man tot de smokkel-gangsters waarbij Al Capone in het niets verdwijnt.
  We gaan in een apart gedeelte in op de vele vragen bij de smokkel vandaag.
  Een avond voor grensratten, aan beide zijden van de grens.

 

ONZE MISSIE

Onze Kring stelt zich tot doel het bevorderen en verspreiden van de geschiedenis en haar hulpwetenschappen van de vroegere Vier Ambachten en het Land van Saeftinghe. Ook wil de kring zoveel mogelijk bijdragen tot het bewaren en herstellen van de nog aanwezige natuur- en cultuurmonumenten.

Zonder verleden is er geen toekomst. Primair probeert de kring de bewoners van de streek bewust te maken van hun eigen leefomgeving. Maar we profileren de streek ook naar buiten toe. Welke historische en landschappelijke waarden zijn kenmerkend voor dit meest noordelijke deel van Vlaanderen? Wat zit er nog onder de grond verborgen? Wat is er nu zo typerend in materiële en immateriële zin? Wat maakt het tot ‘een landje apart’? Wat is het verhaal er achter? Hoe moeten we met ons erfgoed omgaan? Wat is het behouden waard?

WAT DOEN WE ZOAL

- het beleggen van een zestal bijeenkomsten jaarlijks, over het werkgebied verspreid, waarop voordrachten worden gehouden door eigen leden of door deskundigen van elders over de geschiedenis van onze streek.
- het minimaal om de twee jaar uitgeven van een jaarboek e.d.
- het vier maal per jaar uitgeven van een bulletin.
- het uitwisselen van publicaties met gelijkgerichte verenigingen en instellingen.
- het samenwerken met gelijkgerichte verenigingen en instellingen bij evenementen en projecten.
- het organiseren van drie tot vier excursies jaarlijks.

WERKGEBIED

Het werkgebied van de Kring omvat de historische landstreek "De Vier Ambachten" inclusief de heerlijkheid Saeftinghe. Dit gebied bestaat uit:
- Het Boekhouter Ambacht, met onder meer Oosteeklo, Bassevelde, Boekhoute, Biervliet.
- Het Asseneder Ambacht, met onder meer Ertvelde, Assenede, Sas van Gent, en Wachtebeke.
- Het Axeler Ambacht, met onder meer Axel, Terneuzen, Zaamslag, Westdorpe, en Zuiddorpe.
- Het Hulster Ambacht, met onder meer Hulst, Hengstdijk, Ossenisse, Graauw, Sint Jansteen en het huidige Verdronken Land van Saeftinghe.


De Vier AmbachtenKaart van het gebied van de Vier Ambachten.

OVER HET ONTSTAAN VAN DE KRING

De Oudheidkundige Kring is als vereniging opgericht te Hulst op 22 maart 1928. Dit naar aanleiding van de Historische Tentoonstelling bij gelegenheid van de Landbouwtentoonstelling georganiseerd in Hulst in de zomer van 1927. Lange tijd was er een nauwe band met het gemeentebestuur van Hulst, dat tot 1980 werd vertegenwoordigd door de zittende burgemeester. Na een voorspoedige start en bloei, waarin begonnen werd met het aanleggen van een collectie, het uitgeven van jaarboeken, organiseren van lezingen en excursies, maakte Wereldoorlog II daar tijdelijk een eind aan. In 1951 werd de vereniging nieuw leven ingeblazen. Decennialang werd een deel van de collectie tentoongesteld in de zogenaamde 'Oudheidkamer' in het stadhuis. Sinds 1979 gebeurt dat in het voormalige refugium Ten Duinen in de Steenstraat.

excursie leden 1929

De eerste excursie in augustus 1929 van de leden van de Oudheidkundige Kring naar Zierikzee. (Foto: collectie Oudheidkundige Kring)