Background Image

Keldermans in Hulst

AGENDA

 

Keldermans in Hulst

Gratis voor leden; niet leden €5
 • Startdatum: 25-02-2023 14:30
 • Einddatum 25-02-2023 17:00
 • Max. deelnemers Onbeperkt
 • Locatie:
  De Lieve
  Broodmarkt 8, 4561 CC Hulst, Nederland
  De Lieve

 • Beschrijving
 • Info
 • Keldermans in Hulst, een lezing door Peter Vleugel
  Zaterdag 25 februari vanaf 14:30 uur.
  De lezing zal plaatsvinden in het Ontmoetingscentrum De Lieve te Hulst

  De lezing begint met een korte schets over de tijd waarin de Brabantse Gotiek ontstond, een zeer welvarende periode voor Vlaanderen, Brabant, Zeeland met de Bourgondische hertogen en graven van Valois, later Habsburg. Dan wat over de opleiding, bouwen en gilden en steengroeves. Vanuit Mechelen waaierden de leden van de familie Keldermans tussen 1350-1557 naar alle kanten uit. Ze waren bouwmeesters van grote kerken bijvoorbeeld in Mechelen, Antwerpen, Zierikzee en Alkmaar. Zo werkte Laurijs Keldermans aan de basiliek in Hulst. Deze familie bouwde ook diverse stadhuizen zoals in Middelburg, Tholen, Gouda en Hulst. In de zestiende eeuw werden veel vestingwerken vernieuwd en aangepast door Keldermansen, aan de veranderde wijze van oorlogvoeren. Alles wordt in de historische context geplaatst, waarbij veel aandacht wordt geschonken aan de situatie in Hulst.

  De spreker is Peter Vleugel. In Rotterdam en Leiden heeft hij geschiedenis en kunstgeschiedenis gestudeerd. Hij is docent Geschiedenis, Maatschappijwetenschappen en Culturele en Kunstzinnige Vorming aan eindexamenklassen HAVO en VWO in Rotterdam geweest, nu gepensioneerd. In Nehalennia, het tijdschrift van de Zeeuwse Dialect Vereniging, nr. 205, 207 , 209 en 212 zijn een aantal artikelen van zijn hand verschenen over een studie door Vleugel naar de activiteiten van de familie Keldermans.

 

ONZE MISSIE

Onze Kring stelt zich tot doel het bevorderen en verspreiden van de geschiedenis en haar hulpwetenschappen van de vroegere Vier Ambachten en het Land van Saeftinghe. Ook wil de kring zoveel mogelijk bijdragen tot het bewaren en herstellen van de nog aanwezige natuur- en cultuurmonumenten.

Zonder verleden is er geen toekomst. Primair probeert de kring de bewoners van de streek bewust te maken van hun eigen leefomgeving. Maar we profileren de streek ook naar buiten toe. Welke historische en landschappelijke waarden zijn kenmerkend voor dit meest noordelijke deel van Vlaanderen? Wat zit er nog onder de grond verborgen? Wat is er nu zo typerend in materiële en immateriële zin? Wat maakt het tot ‘een landje apart’? Wat is het verhaal er achter? Hoe moeten we met ons erfgoed omgaan? Wat is het behouden waard?

WAT DOEN WE ZOAL

- het beleggen van een zestal bijeenkomsten jaarlijks, over het werkgebied verspreid, waarop voordrachten worden gehouden door eigen leden of door deskundigen van elders over de geschiedenis van onze streek.
- het minimaal om de twee jaar uitgeven van een jaarboek e.d.
- het vier maal per jaar uitgeven van een bulletin.
- het uitwisselen van publicaties met gelijkgerichte verenigingen en instellingen.
- het samenwerken met gelijkgerichte verenigingen en instellingen bij evenementen en projecten.
- het organiseren van drie tot vier excursies jaarlijks.

WERKGEBIED

Het werkgebied van de Kring omvat de historische landstreek "De Vier Ambachten" inclusief de heerlijkheid Saeftinghe. Dit gebied bestaat uit:
- Het Boekhouter Ambacht, met onder meer Oosteeklo, Bassevelde, Boekhoute, Biervliet.
- Het Asseneder Ambacht, met onder meer Ertvelde, Assenede, Sas van Gent, en Wachtebeke.
- Het Axeler Ambacht, met onder meer Axel, Terneuzen, Zaamslag, Westdorpe, en Zuiddorpe.
- Het Hulster Ambacht, met onder meer Hulst, Hengstdijk, Ossenisse, Graauw, Sint Jansteen en het huidige Verdronken Land van Saeftinghe.


Kaart van het gebied van de Vier Ambachten.

OVER HET ONTSTAAN VAN DE KRING

De Oudheidkundige Kring is als vereniging opgericht te Hulst op 22 maart 1928. Dit naar aanleiding van de Historische Tentoonstelling bij gelegenheid van de Landbouwtentoonstelling georganiseerd in Hulst in de zomer van 1927. Lange tijd was er een nauwe band met het gemeentebestuur van Hulst, dat tot 1980 werd vertegenwoordigd door de zittende burgemeester. Na een voorspoedige start en bloei, waarin begonnen werd met het aanleggen van een collectie, het uitgeven van jaarboeken, organiseren van lezingen en excursies, maakte Wereldoorlog II daar tijdelijk een eind aan. In 1951 werd de vereniging nieuw leven ingeblazen. Decennialang werd een deel van de collectie tentoongesteld in de zogenaamde 'Oudheidkamer' in het stadhuis. Sinds 1979 gebeurt dat in het voormalige refugium Ten Duinen in de Steenstraat.

excursie leden 1929

De eerste excursie in augustus 1929 van de leden van de Oudheidkundige Kring naar Zierikzee. (Foto: collectie Oudheidkundige Kring)