Background Image

Fernand Hombach: aan de w...

AGENDA

 

Fernand Hombach: aan de wieg van het automobilisme in Nederland

€5; leden gratis
 • Startdatum: 20-09-2022 19:30
 • Einddatum 20-09-2022 22:30
 • Max. deelnemers Onbeperkt
 • Ingeschreven 0
 • Locatie:
  De Lieve
  Broodmarkt 8, 4561 CC Hulst, Nederland
  De Lieve

 • Beschrijving
 • Info
 • Fernand Hombach: aan de wieg van het automobilisme in Nederland

  Een lezing door Hans Waldeck
  De leden van familie Hombach waren gedurende lange tijd militairen met een indrukwekkende staat van dienst. Allen waren bij de artillerie of de genie betrokken, technische legeronderdelen dus. Nadat aartsvader Johannes in Hulst was neergestreken en huwde met een Hulster meisje, werden successievelijk steeds meer landbouwgronden aangekocht en ontgonnen. Het zou de welstand van de familie over een groot aantal jaren bepalen. Alphonse – de vader van Fernand - was zijn grote voorbeeld. Niet alleen als grootgrondbezitter en landbouwer, maar ook als bestuurder tot op het niveau van lid van Provinciale Staten. Fernand zou als gevolg van zijn grote invloed in Zeeuws-Vlaanderen, maar ook in de rest van Zeeland en het westelijk deel van Noord-Brabant een kennissenkring opbouwen van invloedrijke, kapitaalkrachtige en adellijke families.
  Met zijn (technisch) vernieuwende en sociaal bewogen karakter kon Fernaned het nieuwe fenomeen de automobiel niet aan zich voorbij laten gaan. Ongetwijfeld geïnspireerd door zijn Belgische kennissenkring kwam hij al vroeg in contact met de eerste Belgische automobielen. Zelf zou hij zich ontwikkelen tot een pionier op dat gebied in Zeeuws-Vlaanderen, in Zeeland en eigenlijk ook in Nederland. De victorie begon wat dat betreft voor Zeeland in ieder geval in Hulst. Fernand had soms meerdere automobielen tegelijk en gebruikte ze voor binnen- en buitenlandse reizen, voor zijn werk en voor zijn plezier en zelfs om zijn politieke aspiraties kracht bij te zetten.
  Het bleef Fernand voor de wind gaan, totdat rond 1919 – hij was toen 56 jaar – iets vreselijk misging. Een verkeerde investering in het oostelijk deel van Engeland heeft hem waarschijnlijk geruïneerd. Met een nieuw opgezette naamloze vennootschap heeft hij nog geprobeerd zijn Nederlandse activiteiten voort te zetten, maar het vuur was eruit. Even zag het er zelfs naar uit, dat hij in 1925 – hij was toen al 62 jaar – met de asfaltering van wegen weer een grote slag kon slaan. Het werd echter een zwervend bestaan, dat bij zijn zoon in Delft zou eindigen. Fernand was een man van ‘grote staat’ geweest, maar ook van ‘groot formaat’! Hij was (financieel) hoog gestegen, maar ook weer diepgezonken. Desalniettemin werd hij negentig jaar.
  In de voordracht zal uitvoerig worden stilgestaan bij de familie Hombach, de vele activiteiten van Fernand gedurende zijn onstuimige leven, zijn betrokkenheid bij het burger- en militair automobilisme in Zeeland en daarbuiten, zijn andere hobby’s en tenslotte zijn faillissement. De voordracht zal ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie met veel foto’s.

 

ONZE MISSIE

Onze Kring stelt zich tot doel het bevorderen en verspreiden van de geschiedenis en haar hulpwetenschappen van de vroegere Vier Ambachten en het Land van Saeftinghe. Ook wil de kring zoveel mogelijk bijdragen tot het bewaren en herstellen van de nog aanwezige natuur- en cultuurmonumenten.

Zonder verleden is er geen toekomst. Primair probeert de kring de bewoners van de streek bewust te maken van hun eigen leefomgeving. Maar we profileren de streek ook naar buiten toe. Welke historische en landschappelijke waarden zijn kenmerkend voor dit meest noordelijke deel van Vlaanderen? Wat zit er nog onder de grond verborgen? Wat is er nu zo typerend in materiële en immateriële zin? Wat maakt het tot ‘een landje apart’? Wat is het verhaal er achter? Hoe moeten we met ons erfgoed omgaan? Wat is het behouden waard?

WAT DOEN WE ZOAL

- het beleggen van een zestal bijeenkomsten jaarlijks, over het werkgebied verspreid, waarop voordrachten worden gehouden door eigen leden of door deskundigen van elders over de geschiedenis van onze streek.
- het minimaal om de twee jaar uitgeven van een jaarboek e.d.
- het vier maal per jaar uitgeven van een bulletin.
- het uitwisselen van publicaties met gelijkgerichte verenigingen en instellingen.
- het samenwerken met gelijkgerichte verenigingen en instellingen bij evenementen en projecten.
- het organiseren van drie tot vier excursies jaarlijks.

WERKGEBIED

Het werkgebied van de Kring omvat de historische landstreek "De Vier Ambachten" inclusief de heerlijkheid Saeftinghe. Dit gebied bestaat uit:
- Het Boekhouter Ambacht, met onder meer Oosteeklo, Bassevelde, Boekhoute, Biervliet.
- Het Asseneder Ambacht, met onder meer Ertvelde, Assenede, Sas van Gent, en Wachtebeke.
- Het Axeler Ambacht, met onder meer Axel, Terneuzen, Zaamslag, Westdorpe, en Zuiddorpe.
- Het Hulster Ambacht, met onder meer Hulst, Hengstdijk, Ossenisse, Graauw, Sint Jansteen en het huidige Verdronken Land van Saeftinghe.


De Vier AmbachtenKaart van het gebied van de Vier Ambachten.

OVER HET ONTSTAAN VAN DE KRING

De Oudheidkundige Kring is als vereniging opgericht te Hulst op 22 maart 1928. Dit naar aanleiding van de Historische Tentoonstelling bij gelegenheid van de Landbouwtentoonstelling georganiseerd in Hulst in de zomer van 1927. Lange tijd was er een nauwe band met het gemeentebestuur van Hulst, dat tot 1980 werd vertegenwoordigd door de zittende burgemeester. Na een voorspoedige start en bloei, waarin begonnen werd met het aanleggen van een collectie, het uitgeven van jaarboeken, organiseren van lezingen en excursies, maakte Wereldoorlog II daar tijdelijk een eind aan. In 1951 werd de vereniging nieuw leven ingeblazen. Decennialang werd een deel van de collectie tentoongesteld in de zogenaamde 'Oudheidkamer' in het stadhuis. Sinds 1979 gebeurt dat in het voormalige refugium Ten Duinen in de Steenstraat.

excursie leden 1929

De eerste excursie in augustus 1929 van de leden van de Oudheidkundige Kring naar Zierikzee. (Foto: collectie Oudheidkundige Kring)