Background Image

Klokken met muziek. Beiaa...

AGENDA

 

Klokken met muziek. Beiaardgeschiedenis in Hulst. Deel 1

Gratis voor leden. Niet leden betalen €5 bij binnenkomst.
 • Startdatum: 19-02-2022 14:30
 • Einddatum 19-02-2022 17:00
 • Max. deelnemers 40
 • Ingeschreven 13
 • Aantal plaatsen 27
 • Locatie:
  De Blaauwe Hoeve, Truffinozaal
  Truffinoweg 2, 4561 NT Hulst, Nederland
  De Blaauwe Hoeve, Truffinozaal

Jammer, wij kunnen u niet meer inschrijven, omdat het maximale aantal deelnemers is bereikt.
 • Beschrijving
 • Info
 • Samenvatting: Piet Hamelink houdt een lezing over een het thema “klokken met muziek” ofwel de beiaardgeschiedenis in Hulst. Hij vertelt ons eerst over de algemene geschiedenis: het ontstaan en het gebruik van (luid)klokken, en de ontwikkeling naar het gebruik van klokken als muziekinstrument. Het tweede deel van zijn lezing gaat meer in het bijzonder over de klokkengeschiedenis van Hulst. Daar is veel over te vertellen! Tenslotte volgt een klein uitstapje naar enkele klokken in de onmiddellijke omgeving van Hulst.

  Piet Hamelink (Zaamslag, 1946) voltooide een ambtelijke loopbaan, maar beoefende daarnaast altijd muziek. Na zijn pensionering keerde hij terug naar Zeeuws-Vlaanderen. Hij begon toen een nieuwe muziekstudie: beiaard (carillon). In 2017 behaalde hij met onderscheiding het einddiploma van de Koninklijke beiaardschool te Mechelen. Hamelink is stadsbeiaardier van Axel en Sluis.

  Deze lezing wordt in een tweeluik gepresenteerd. De tweede lezing zal plaatsvinden op 5 maart, ook in de Blaauwe Hoeve.

  Op het moment van publiceren zijn nog diverse Corona maatregelen van toepassing. Afstand van 1,5 meter houden, mondkapje op bij verplaatsing, QR-code bij binnenkomst.

 • 27
 

ONZE MISSIE

Onze Kring stelt zich tot doel het bevorderen en verspreiden van de geschiedenis en haar hulpwetenschappen van de vroegere Vier Ambachten en het Land van Saeftinghe. Ook wil de kring zoveel mogelijk bijdragen tot het bewaren en herstellen van de nog aanwezige natuur- en cultuurmonumenten.

Zonder verleden is er geen toekomst. Primair probeert de kring de bewoners van de streek bewust te maken van hun eigen leefomgeving. Maar we profileren de streek ook naar buiten toe. Welke historische en landschappelijke waarden zijn kenmerkend voor dit meest noordelijke deel van Vlaanderen? Wat zit er nog onder de grond verborgen? Wat is er nu zo typerend in materiële en immateriële zin? Wat maakt het tot ‘een landje apart’? Wat is het verhaal er achter? Hoe moeten we met ons erfgoed omgaan? Wat is het behouden waard?

WAT DOEN WE ZOAL

- het beleggen van een zestal bijeenkomsten jaarlijks, over het werkgebied verspreid, waarop voordrachten worden gehouden door eigen leden of door deskundigen van elders over de geschiedenis van onze streek.
- het minimaal om de twee jaar uitgeven van een jaarboek e.d.
- het vier maal per jaar uitgeven van een bulletin.
- het uitwisselen van publicaties met gelijkgerichte verenigingen en instellingen.
- het samenwerken met gelijkgerichte verenigingen en instellingen bij evenementen en projecten.
- het organiseren van drie tot vier excursies jaarlijks.

WERKGEBIED

Het werkgebied van de Kring omvat de historische landstreek "De Vier Ambachten" inclusief de heerlijkheid Saeftinghe. Dit gebied bestaat uit:
- Het Boekhouter Ambacht, met onder meer Oosteeklo, Bassevelde, Boekhoute, Biervliet.
- Het Asseneder Ambacht, met onder meer Ertvelde, Assenede, Sas van Gent, en Wachtebeke.
- Het Axeler Ambacht, met onder meer Axel, Terneuzen, Zaamslag, Westdorpe, en Zuiddorpe.
- Het Hulster Ambacht, met onder meer Hulst, Hengstdijk, Ossenisse, Graauw, Sint Jansteen en het huidige Verdronken Land van Saeftinghe.


De Vier AmbachtenKaart van het gebied van de Vier Ambachten.

OVER HET ONTSTAAN VAN DE KRING

De Oudheidkundige Kring is als vereniging opgericht te Hulst op 22 maart 1928. Dit naar aanleiding van de Historische Tentoonstelling bij gelegenheid van de Landbouwtentoonstelling georganiseerd in Hulst in de zomer van 1927. Lange tijd was er een nauwe band met het gemeentebestuur van Hulst, dat tot 1980 werd vertegenwoordigd door de zittende burgemeester. Na een voorspoedige start en bloei, waarin begonnen werd met het aanleggen van een collectie, het uitgeven van jaarboeken, organiseren van lezingen en excursies, maakte Wereldoorlog II daar tijdelijk een eind aan. In 1951 werd de vereniging nieuw leven ingeblazen. Decennialang werd een deel van de collectie tentoongesteld in de zogenaamde 'Oudheidkamer' in het stadhuis. Sinds 1979 gebeurt dat in het voormalige refugium Ten Duinen in de Steenstraat.

excursie leden 1929

De eerste excursie in augustus 1929 van de leden van de Oudheidkundige Kring naar Zierikzee. (Foto: collectie Oudheidkundige Kring)