Background Image

De Hattinga's in het Land...

AGENDA

 

De Hattinga's in het Land van Hulst. Nieuwe datum

Gratis voor leden. Niet leden betalen €5 bij binnenkomst.
 • Startdatum: 29-03-2022 19:30
 • Einddatum 29-03-2022 22:00
 • Max. deelnemers Onbeperkt
 • Ingeschreven 21
 • Locatie:
  De Lieve
  Broodmarkt 8, 4561 CC Hulst, Nederland
  De Lieve

Jammer, wij kunnen u niet meer inschrijven, omdat het maximale aantal deelnemers is bereikt.
 • Beschrijving
 • Info
 • De Hattinga’s in het land van Hulst.
  Telgen van de familie Hattinga waren predikanten, geneesheer, bestuurders maar vooral kaartenmakers. Over hen heeft de Oudheidkundige kring ‘De Vier Ambachten’ uit Oost-Zeeuws-Vlaanderen in 2015 een jaarboek gepubliceerd. In een lezing en ondersteund met veel kaartmateriaal en ook nieuw archiefmateriaal vertelt Marc Buise het verhaal van deze van oorsprong Friese familie. Door zijn huwelijk met een Middelburgse komt de stamvader Abdias in Staats-Vlaanderen terecht. Deze wonderlijke man is predikant en zeer geïnteresseerd in het bedijken en beheren van bedijkte gronden. Daarmee plant hij de kiem voor twee generaties van cartografen, zijn zoon Willem Tiberius en kleinzoons Anthony en David. Dit drietal neemt in de geschiedenis van de 18e-eeuwse Nederlandse cartografie een eigen plaats in. In de jaren veertig en vijftig van die eeuw stellen ze vier atlassen samen met 649 kaarten van de grensprovincies volgens een bepaalde standaard. Willem Tiberius is de centrale figuur. In de onzekere tijden van de Oostenrijkse Successie-oorlog weet hij een kaart van Staats-Vlaanderen, waaraan hij volgens eigen zeggen 20 jaar heeft gewerkt, aan de Haagse regering te slijten. Samen met vele andere kaarten, is deze in de vijfdelige en 240 kaarten tellende Atlas van Staats-Vlaanderen terecht gekomen. Een losbladig exemplaar bevindt zich in het Zeeuws Archief.
  Maar daarmee houdt het niet op. Er volgen nog twee generaties die bemoeienissen hebben in Staats-Vlaanderen. En de familie is nog steeds springlevend en heeft nog steeds banden met Zeeland. Zo was tot voor kort een van de directeuren van de penitentiaire inrichting Torentijd een echte Hattinga.

  Marc was hoofdredacteur en co-auteur van het jaarboek 2014-2015 van de Oudheidkundige Kring over De Hattinga’s.

  Voor de liefhebbers bestaat de mogelijkheid het jaarboek over de Hattinga’s dat in 2015 is uitgegeven aan te schaffen. Er zijn nog enkele exemplaren op voorraad. Op is op.

 

ONZE MISSIE

Onze Kring stelt zich tot doel het bevorderen en verspreiden van de geschiedenis en haar hulpwetenschappen van de vroegere Vier Ambachten en het Land van Saeftinghe. Ook wil de kring zoveel mogelijk bijdragen tot het bewaren en herstellen van de nog aanwezige natuur- en cultuurmonumenten.

Zonder verleden is er geen toekomst. Primair probeert de kring de bewoners van de streek bewust te maken van hun eigen leefomgeving. Maar we profileren de streek ook naar buiten toe. Welke historische en landschappelijke waarden zijn kenmerkend voor dit meest noordelijke deel van Vlaanderen? Wat zit er nog onder de grond verborgen? Wat is er nu zo typerend in materiële en immateriële zin? Wat maakt het tot ‘een landje apart’? Wat is het verhaal er achter? Hoe moeten we met ons erfgoed omgaan? Wat is het behouden waard?

WAT DOEN WE ZOAL

- het beleggen van een zestal bijeenkomsten jaarlijks, over het werkgebied verspreid, waarop voordrachten worden gehouden door eigen leden of door deskundigen van elders over de geschiedenis van onze streek.
- het minimaal om de twee jaar uitgeven van een jaarboek e.d.
- het vier maal per jaar uitgeven van een bulletin.
- het uitwisselen van publicaties met gelijkgerichte verenigingen en instellingen.
- het samenwerken met gelijkgerichte verenigingen en instellingen bij evenementen en projecten.
- het organiseren van drie tot vier excursies jaarlijks.

WERKGEBIED

Het werkgebied van de Kring omvat de historische landstreek "De Vier Ambachten" inclusief de heerlijkheid Saeftinghe. Dit gebied bestaat uit:
- Het Boekhouter Ambacht, met onder meer Oosteeklo, Bassevelde, Boekhoute, Biervliet.
- Het Asseneder Ambacht, met onder meer Ertvelde, Assenede, Sas van Gent, en Wachtebeke.
- Het Axeler Ambacht, met onder meer Axel, Terneuzen, Zaamslag, Westdorpe, en Zuiddorpe.
- Het Hulster Ambacht, met onder meer Hulst, Hengstdijk, Ossenisse, Graauw, Sint Jansteen en het huidige Verdronken Land van Saeftinghe.


De Vier AmbachtenKaart van het gebied van de Vier Ambachten.

OVER HET ONTSTAAN VAN DE KRING

De Oudheidkundige Kring is als vereniging opgericht te Hulst op 22 maart 1928. Dit naar aanleiding van de Historische Tentoonstelling bij gelegenheid van de Landbouwtentoonstelling georganiseerd in Hulst in de zomer van 1927. Lange tijd was er een nauwe band met het gemeentebestuur van Hulst, dat tot 1980 werd vertegenwoordigd door de zittende burgemeester. Na een voorspoedige start en bloei, waarin begonnen werd met het aanleggen van een collectie, het uitgeven van jaarboeken, organiseren van lezingen en excursies, maakte Wereldoorlog II daar tijdelijk een eind aan. In 1951 werd de vereniging nieuw leven ingeblazen. Decennialang werd een deel van de collectie tentoongesteld in de zogenaamde 'Oudheidkamer' in het stadhuis. Sinds 1979 gebeurt dat in het voormalige refugium Ten Duinen in de Steenstraat.

excursie leden 1929

De eerste excursie in augustus 1929 van de leden van de Oudheidkundige Kring naar Zierikzee. (Foto: collectie Oudheidkundige Kring)