Background Image

Grensdorpen en hun dialec...

AGENDA

Vanwege de Coronaperikelen kunnen activiteiten vervallen. Raadpleeg eerst deze agenda!

Grensdorpen en hun dialect. Nieuwe data.

Gratis
 • Startdatum: 06-10-2021 19:30
 • Einddatum 20-10-2021 22:00
 • Max. deelnemers Onbeperkt
 • Locatie:
  Malpertuus
  Malpertuuslaan 6, 4567 BM Clinge, Nederland
  Malpertuus

 • Beschrijving
 • Info
 • Cursus ”GrensDorpen en hun dialect”.
  Beste cursist,
  Hierbij een update van de cursus “GrensDorpen en hun dialect”.
  Zoals jullie waarschijnlijk al het vermoeden hebben, moeten we de cursus door de huidige geldende coronamaatregelen uitstellen. Een heel vervelende situatie maar het is nu eenmaal zo, gezondheid staat voorop en de uitgevaardigde regels van de beide regeringen hebben we in acht te nemen
  In overleg met Veronique de Tier, adviseur streektalen van Erfgoed Zeeland hebben we besloten om de cursus te verplaatsen naar het najaar
  De planning is nu:
  woensdag 6 oktober 2021
  woensdag 13 oktober 2021
  woensdag 20 oktober 2021

  Inloop vanaf 19.00 uur en aanvang 19.30 uur
  Plaats: Gemeenschapcentrum Malpertuus,
  Malpertuuslaan 6 , Clinge (Nederland)

  We hopen dat dan het coronavirus al ver achter ons ligt.
  Zijn er mensen die om een of andere redenen niet aanwezig kunnen zijn, laat het ons dan weten.
  Verder wensen wij jullie een mooie zomer toe en verwachten jullie gezond en wel in oktober.
  Namens werkgroep GrensDorpen/dialect,
  Guillaume Drumont
  ( OHK De Vier Ambachten en de KlompdeKlinge vzw)

 

ONZE MISSIE

Onze Kring stelt zich tot doel het bevorderen en verspreiden van de geschiedenis en haar hulpwetenschappen van de vroegere Vier Ambachten en het Land van Saeftinghe. Ook wil de kring zoveel mogelijk bijdragen tot het bewaren en herstellen van de nog aanwezige natuur- en cultuurmonumenten.

Zonder verleden is er geen toekomst. Primair probeert de kring de bewoners van de streek bewust te maken van hun eigen leefomgeving. Maar we profileren de streek ook naar buiten toe. Welke historische en landschappelijke waarden zijn kenmerkend voor dit meest noordelijke deel van Vlaanderen? Wat zit er nog onder de grond verborgen? Wat is er nu zo typerend in materiële en immateriële zin? Wat maakt het tot ‘een landje apart’? Wat is het verhaal er achter? Hoe moeten we met ons erfgoed omgaan? Wat is het behouden waard?

WAT DOEN WE ZOAL

- het beleggen van een zestal bijeenkomsten jaarlijks, over het werkgebied verspreid, waarop voordrachten worden gehouden door eigen leden of door deskundigen van elders over de geschiedenis van onze streek.
- het minimaal om de twee jaar uitgeven van een jaarboek e.d.
- het vier maal per jaar uitgeven van een bulletin.
- het uitwisselen van publicaties met gelijkgerichte verenigingen en instellingen.
- het samenwerken met gelijkgerichte verenigingen en instellingen bij evenementen en projecten.
- het organiseren van drie tot vier excursies jaarlijks.

WERKGEBIED

Het werkgebied van de Kring omvat de historische landstreek "De Vier Ambachten" inclusief de heerlijkheid Saeftinghe. Dit gebied bestaat uit:
- Het Boekhouter Ambacht, met onder meer Oosteeklo, Bassevelde, Boekhoute, Biervliet.
- Het Asseneder Ambacht, met onder meer Ertvelde, Assenede, Sas van Gent, en Wachtebeke.
- Het Axeler Ambacht, met onder meer Axel, Terneuzen, Zaamslag, Westdorpe, en Zuiddorpe.
- Het Hulster Ambacht, met onder meer Hulst, Hengstdijk, Ossenisse, Graauw, Sint Jansteen en het huidige Verdronken Land van Saeftinghe.


De Vier AmbachtenKaart van het gebied van de Vier Ambachten.

OVER HET ONTSTAAN VAN DE KRING

De Oudheidkundige Kring is als vereniging opgericht te Hulst op 22 maart 1928. Dit naar aanleiding van de Historische Tentoonstelling bij gelegenheid van de Landbouwtentoonstelling georganiseerd in Hulst in de zomer van 1927. Lange tijd was er een nauwe band met het gemeentebestuur van Hulst, dat tot 1980 werd vertegenwoordigd door de zittende burgemeester. Na een voorspoedige start en bloei, waarin begonnen werd met het aanleggen van een collectie, het uitgeven van jaarboeken, organiseren van lezingen en excursies, maakte Wereldoorlog II daar tijdelijk een eind aan. In 1951 werd de vereniging nieuw leven ingeblazen. Decennialang werd een deel van de collectie tentoongesteld in de zogenaamde 'Oudheidkamer' in het stadhuis. Sinds 1979 gebeurt dat in het voormalige refugium Ten Duinen in de Steenstraat.

excursie leden 1929

De eerste excursie in augustus 1929 van de leden van de Oudheidkundige Kring naar Zierikzee. (Foto: collectie Oudheidkundige Kring)