Background Image

Dorpswandeling Zuiddorpe

AGENDA

Vanwege de Coronaperikelen kunnen activiteiten vervallen. Raadpleeg eerst deze agenda!

Dorpswandeling Zuiddorpe

Gratis
 • Startdatum: 28-08-2021 10:00
 • Einddatum 28-08-2021 12:00
 • Registratie Startdatum 14-07-2021
 • Max. deelnemers 5
 • Ingeschreven 0
 • Aantal plaatsen 5
 • Sluitingsdatum 26-08-2021

 • Beschrijving
 • Info
 • Dorpswandeling Zuiddorpe

  Zuiddorpe is sinds 1236 bekend als parochie. Het dorp werd toen De Moeren of Moere genoemd naar het veengebied ten noorden van het dorp. Vanaf 1406 was de naam Zuiddorpe bekend uit de bronnen. Het dorp lag op een zandrug en had daardoor minder last van de overstromingen die het grootste deel van Zeeuws- Vlaanderen teisterden.

  Zuiddorpe staat bekend om zijn sfeervol dorpsplein met  lindenbomen. In vroegere tijden was het ook een bedevaartplaats. De wandeling begint bij het dorpshuis “t Kaaike” waar onze gids, Theo van Esbroek, ons vertelt over de diverse panden op het plein. Daarna zal de kerk bezichtigd worden waar de gids uitleg zal geven over de kerk en het ontstaan van de bedevaartplaats.  De wandeling gaat verder over het kerkhof waar kapelletjes staan van de Zeven Smarten van Maria. Als afsluiting brengen we een bezoek aan de mooie parkachtige tuin van Els en Walter v.d. Vijver. Hier kunnen we zien hoe Zuiddorpe als bedevaartsplaats is ontstaan.

  Voor deze excursie wordt geen vervoer geregeld, u komt op eigen gelegenheid. De excursie is gratis, ook voor niet-leden.

  We hebben voor deze datum nog 5 plaatsen, 15 namen staan al ingeschreven van april.

  U kunt inschrijven via de website waar u onder menu “Agenda “ de Excursies vindt met een inschrijfformulier. Wie geen computer heeft, kan telefonisch bij Luc Brems (0114-316230) of b.g.g. bij Lies Kohnhorst (0114-681101) inschrijven.

 • 5
 

ONZE MISSIE

Onze Kring stelt zich tot doel het bevorderen en verspreiden van de geschiedenis en haar hulpwetenschappen van de vroegere Vier Ambachten en het Land van Saeftinghe. Ook wil de kring zoveel mogelijk bijdragen tot het bewaren en herstellen van de nog aanwezige natuur- en cultuurmonumenten.

Zonder verleden is er geen toekomst. Primair probeert de kring de bewoners van de streek bewust te maken van hun eigen leefomgeving. Maar we profileren de streek ook naar buiten toe. Welke historische en landschappelijke waarden zijn kenmerkend voor dit meest noordelijke deel van Vlaanderen? Wat zit er nog onder de grond verborgen? Wat is er nu zo typerend in materiële en immateriële zin? Wat maakt het tot ‘een landje apart’? Wat is het verhaal er achter? Hoe moeten we met ons erfgoed omgaan? Wat is het behouden waard?

WAT DOEN WE ZOAL

- het beleggen van een zestal bijeenkomsten jaarlijks, over het werkgebied verspreid, waarop voordrachten worden gehouden door eigen leden of door deskundigen van elders over de geschiedenis van onze streek.
- het minimaal om de twee jaar uitgeven van een jaarboek e.d.
- het vier maal per jaar uitgeven van een bulletin.
- het uitwisselen van publicaties met gelijkgerichte verenigingen en instellingen.
- het samenwerken met gelijkgerichte verenigingen en instellingen bij evenementen en projecten.
- het organiseren van drie tot vier excursies jaarlijks.

WERKGEBIED

Het werkgebied van de Kring omvat de historische landstreek "De Vier Ambachten" inclusief de heerlijkheid Saeftinghe. Dit gebied bestaat uit:
- Het Boekhouter Ambacht, met onder meer Oosteeklo, Bassevelde, Boekhoute, Biervliet.
- Het Asseneder Ambacht, met onder meer Ertvelde, Assenede, Sas van Gent, en Wachtebeke.
- Het Axeler Ambacht, met onder meer Axel, Terneuzen, Zaamslag, Westdorpe, en Zuiddorpe.
- Het Hulster Ambacht, met onder meer Hulst, Hengstdijk, Ossenisse, Graauw, Sint Jansteen en het huidige Verdronken Land van Saeftinghe.


De Vier AmbachtenKaart van het gebied van de Vier Ambachten.

OVER HET ONTSTAAN VAN DE KRING

De Oudheidkundige Kring is als vereniging opgericht te Hulst op 22 maart 1928. Dit naar aanleiding van de Historische Tentoonstelling bij gelegenheid van de Landbouwtentoonstelling georganiseerd in Hulst in de zomer van 1927. Lange tijd was er een nauwe band met het gemeentebestuur van Hulst, dat tot 1980 werd vertegenwoordigd door de zittende burgemeester. Na een voorspoedige start en bloei, waarin begonnen werd met het aanleggen van een collectie, het uitgeven van jaarboeken, organiseren van lezingen en excursies, maakte Wereldoorlog II daar tijdelijk een eind aan. In 1951 werd de vereniging nieuw leven ingeblazen. Decennialang werd een deel van de collectie tentoongesteld in de zogenaamde 'Oudheidkamer' in het stadhuis. Sinds 1979 gebeurt dat in het voormalige refugium Ten Duinen in de Steenstraat.

excursie leden 1929

De eerste excursie in augustus 1929 van de leden van de Oudheidkundige Kring naar Zierikzee. (Foto: collectie Oudheidkundige Kring)