Background Image

Doorgeschoven naar een la...

AGENDA

Vanwege de Coronaperikelen kunnen activiteiten vervallen. Raadpleeg eerst deze agenda!

Doorgeschoven naar een later tijdstip. Info volgt. Zuiddorpe rondwandeling

Gratis
 • Startdatum: 17-04-2021 10:00
 • Einddatum 17-04-2021 12:00
 • Registratie Startdatum 01-03-2021
 • Max. deelnemers 15
 • Ingeschreven 15
 • Aantal plaatsen 0
 • Sluitingsdatum 25-03-2021
 • Prijs per persoon Gratis

Jammer, wij kunnen u niet meer inschrijven, omdat het maximale aantal deelnemers is bereikt.
 • Beschrijving
 • Info
 • Zaterdag 17 april dorpswandeling in Zuiddorpe

   
  Het startpunt is aan de Maria Hemelvaartskerk uit 1865 op het met oude lindenbomen omzoomde dorpsplein, waar we ontvangen zullen worden door onze gidsen van de dag, Els van de Vijver en Theo van Esbroek. Na een bezoek aan de kerk zullen we een rondgang maken langs de bezienswaardigheden van dit op een lage zandrug gelegen dorp. Door zijn relatief hoge ligging was dit in de oudheid reeds een bewoonde plaats , het centrum van de parochie Moere. Zuiddorpe was dan ook een belangrijke moerneringsplaats. Na de overstromingen in de Tachtigjarige Oorlog resteert daar niets meer van maar wel zijn er unieke voorbeelden van een meer recent verleden zoals de oude schuilkerk uit 1788, het kerkhof met de unieke kruisweg, een Mariagrot en nog veel meer. Zuiddorpe was tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw een bedevaartsoord maar daarover en nog vele andere zaken zullen onze gidsen ons meer vertellen.


  Voor deze excursie wordt geen vervoer geregeld, u komt op eigen gelegenheid.

  De excursie is gratis. 

  U dient wel in te schrijven. U kunt inschrijven vanaf 1 maart.

  Vanwege de 1,5 m afstand houden is met de gidsen afgesproken dat er maximaal 20 mensen mogen deelnemen. Bij grote belangstelling zijn de gidsen bereid de wandeling nog een keer te verzorgen op zaterdag 24 april .

  Wij rekenen er op dat u zich houdt aan de dan geldende RIVM maatregelen.

   

   

 

ONZE MISSIE

Onze Kring stelt zich tot doel het bevorderen en verspreiden van de geschiedenis en haar hulpwetenschappen van de vroegere Vier Ambachten en het Land van Saeftinghe. Ook wil de kring zoveel mogelijk bijdragen tot het bewaren en herstellen van de nog aanwezige natuur- en cultuurmonumenten.

Zonder verleden is er geen toekomst. Primair probeert de kring de bewoners van de streek bewust te maken van hun eigen leefomgeving. Maar we profileren de streek ook naar buiten toe. Welke historische en landschappelijke waarden zijn kenmerkend voor dit meest noordelijke deel van Vlaanderen? Wat zit er nog onder de grond verborgen? Wat is er nu zo typerend in materiële en immateriële zin? Wat maakt het tot ‘een landje apart’? Wat is het verhaal er achter? Hoe moeten we met ons erfgoed omgaan? Wat is het behouden waard?

WAT DOEN WE ZOAL

- het beleggen van een zestal bijeenkomsten jaarlijks, over het werkgebied verspreid, waarop voordrachten worden gehouden door eigen leden of door deskundigen van elders over de geschiedenis van onze streek.
- het minimaal om de twee jaar uitgeven van een jaarboek e.d.
- het vier maal per jaar uitgeven van een bulletin.
- het uitwisselen van publicaties met gelijkgerichte verenigingen en instellingen.
- het samenwerken met gelijkgerichte verenigingen en instellingen bij evenementen en projecten.
- het organiseren van drie tot vier excursies jaarlijks.

WERKGEBIED

Het werkgebied van de Kring omvat de historische landstreek "De Vier Ambachten" inclusief de heerlijkheid Saeftinghe. Dit gebied bestaat uit:
- Het Boekhouter Ambacht, met onder meer Oosteeklo, Bassevelde, Boekhoute, Biervliet.
- Het Asseneder Ambacht, met onder meer Ertvelde, Assenede, Sas van Gent, en Wachtebeke.
- Het Axeler Ambacht, met onder meer Axel, Terneuzen, Zaamslag, Westdorpe, en Zuiddorpe.
- Het Hulster Ambacht, met onder meer Hulst, Hengstdijk, Ossenisse, Graauw, Sint Jansteen en het huidige Verdronken Land van Saeftinghe.


De Vier AmbachtenKaart van het gebied van de Vier Ambachten.

OVER HET ONTSTAAN VAN DE KRING

De Oudheidkundige Kring is als vereniging opgericht te Hulst op 22 maart 1928. Dit naar aanleiding van de Historische Tentoonstelling bij gelegenheid van de Landbouwtentoonstelling georganiseerd in Hulst in de zomer van 1927. Lange tijd was er een nauwe band met het gemeentebestuur van Hulst, dat tot 1980 werd vertegenwoordigd door de zittende burgemeester. Na een voorspoedige start en bloei, waarin begonnen werd met het aanleggen van een collectie, het uitgeven van jaarboeken, organiseren van lezingen en excursies, maakte Wereldoorlog II daar tijdelijk een eind aan. In 1951 werd de vereniging nieuw leven ingeblazen. Decennialang werd een deel van de collectie tentoongesteld in de zogenaamde 'Oudheidkamer' in het stadhuis. Sinds 1979 gebeurt dat in het voormalige refugium Ten Duinen in de Steenstraat.

excursie leden 1929

De eerste excursie in augustus 1929 van de leden van de Oudheidkundige Kring naar Zierikzee. (Foto: collectie Oudheidkundige Kring)