Background Image

Vrijwilligersdag 2024 OHK

AGENDA

 

Vrijwilligersdag 2024 OHK

Gratis
 • Startdatum: 24-08-2024 14:00
 • Einddatum 24-08-2024 17:00
 • Max. deelnemers Onbeperkt
 • Ingeschreven 11
 • Locatie:
  Hof van Kessel
  Lange Nieuwstraat 5, 4587 RH Kloosterzande, Nederland
  Hof van Kessel

 • Beschrijving
 • Info
 • uitstap vrijwilligers op zaterdag 24 augustus 2024

  Alleen de leden die een persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen, kunnen hierop inschrijven.

  De vrijwilligersmiddag zal plaatsvinden op zaterdag 24 augustus a.s. op “Hof Van Kessel” van de familie Sjaak en Lia van Kessel. Adres: Lange Nieuwstraat 5, 4587 RH Kloosterzande.Dat is midden in de Kruispolder (https://www.hofvankesselzeeland.nl/kersen).

  De uit Noord-Brabant afkomstige familie Van Kessel baat sedert 1989 in de Kruispolder een regulier fruitteeltbedrijf uit met aanvankelijk appels en peren, later uitgebreid met kersen. Ook andere investeringen werden gedaan. Enkele jaren geleden ging het roer totaal om. Het bedrijf draait nu om gastvrijheid en genieten. Daar zullen we die middag zeker meer over horen. Ook Sjaak en Lia nemen – evenals IJshoeve De Boey waar we vorig jaar te gast waren - deel in het Grenspark Groot Saeftinghe. Als het weer het toelaat bezoeken we zeker de kersenboomgaard.

  Om praktische redenen is gekozen voor eigen vervoer. Voor mensen die geen eigen vervoer hebben, zullen we carpoolen. Indien u wenst deel te nemen graag aanmelden via de knop inschrijven en de gegevens van u en uw partner in te vullen. Gelieve ook voor uw partner het vakje lid aan te vinken.
  Graag bij commentaar vermelden of u wel of niet met eigen vervoer komt en of u wel of niet in de gelegenheid bent 1 tot 3 passagiers mee te nemen.
  Aan de hand van deze gegevens wordt door het bestuur een carpoolschema opgezet. De inschrijving sluit op 14 augustus 2024. Aan deze uitstap zijn geen kosten verbonden.

  Het programma voor de middag ziet er als volgt uit.(tijden bij benadering)

  Vanaf 14.00 uur verzamelen op het “Hof Van Kessel”.
  Carpooling:
  13.45 uur vertrek bij Gemeenschapscentrum Den Dullaert te Hulst
  13.30 uur vertrek vanaf de Halle in Axel.

  Ontvangst met koffie/thee en iets lekkers. U krijgt consumptiebonnen.
  14:45 uur uitleg over het bedrijf en de filosofie erachter
  15.15 uur rondleiding over het bedrijf en omgeving
  16.00 uur drankje met een hapje om na te praten binnen of bij mooi weer buiten.
  17.00 uur vertrek.

   

 

ONZE MISSIE

Onze Kring stelt zich tot doel het bevorderen en verspreiden van de geschiedenis en haar hulpwetenschappen van de vroegere Vier Ambachten en het Land van Saeftinghe. Ook wil de kring zoveel mogelijk bijdragen tot het bewaren en herstellen van de nog aanwezige natuur- en cultuurmonumenten.

Zonder verleden is er geen toekomst. Primair probeert de kring de bewoners van de streek bewust te maken van hun eigen leefomgeving. Maar we profileren de streek ook naar buiten toe. Welke historische en landschappelijke waarden zijn kenmerkend voor dit meest noordelijke deel van Vlaanderen? Wat zit er nog onder de grond verborgen? Wat is er nu zo typerend in materiële en immateriële zin? Wat maakt het tot ‘een landje apart’? Wat is het verhaal er achter? Hoe moeten we met ons erfgoed omgaan? Wat is het behouden waard?

WAT DOEN WE ZOAL

- het beleggen van een zestal bijeenkomsten jaarlijks, over het werkgebied verspreid, waarop voordrachten worden gehouden door eigen leden of door deskundigen van elders over de geschiedenis van onze streek.
- het minimaal om de twee jaar uitgeven van een jaarboek e.d.
- het vier maal per jaar uitgeven van een bulletin.
- het uitwisselen van publicaties met gelijkgerichte verenigingen en instellingen.
- het samenwerken met gelijkgerichte verenigingen en instellingen bij evenementen en projecten.
- het organiseren van drie tot vier excursies jaarlijks.

WERKGEBIED

Het werkgebied van de Kring omvat de historische landstreek "De Vier Ambachten" inclusief de heerlijkheid Saeftinghe. Dit gebied bestaat uit:
- Het Boekhouter Ambacht, met onder meer Oosteeklo, Bassevelde, Boekhoute, Biervliet.
- Het Asseneder Ambacht, met onder meer Ertvelde, Assenede, Sas van Gent, en Wachtebeke.
- Het Axeler Ambacht, met onder meer Axel, Terneuzen, Zaamslag, Westdorpe, en Zuiddorpe.
- Het Hulster Ambacht, met onder meer Hulst, Hengstdijk, Ossenisse, Graauw, Sint Jansteen en het huidige Verdronken Land van Saeftinghe.


Kaart van het gebied van de Vier Ambachten.

OVER HET ONTSTAAN VAN DE KRING

De Oudheidkundige Kring is als vereniging opgericht te Hulst op 22 maart 1928. Dit naar aanleiding van de Historische Tentoonstelling bij gelegenheid van de Landbouwtentoonstelling georganiseerd in Hulst in de zomer van 1927. Lange tijd was er een nauwe band met het gemeentebestuur van Hulst, dat tot 1980 werd vertegenwoordigd door de zittende burgemeester. Na een voorspoedige start en bloei, waarin begonnen werd met het aanleggen van een collectie, het uitgeven van jaarboeken, organiseren van lezingen en excursies, maakte Wereldoorlog II daar tijdelijk een eind aan. In 1951 werd de vereniging nieuw leven ingeblazen. Decennialang werd een deel van de collectie tentoongesteld in de zogenaamde 'Oudheidkamer' in het stadhuis. Sinds 1979 gebeurt dat in het voormalige refugium Ten Duinen in de Steenstraat.

excursie leden 1929

De eerste excursie in augustus 1929 van de leden van de Oudheidkundige Kring naar Zierikzee. (Foto: collectie Oudheidkundige Kring)