Background Image

Excursie IJzendijke

AGENDA

 

Excursie IJzendijke

15.00 Euro voor leden 20 euro voor niet-leden
 • Startdatum: 08-06-2024 14:00
 • Einddatum 08-06-2024 16:00
 • Registratie Startdatum 25-04-2024 07:00
 • Max. deelnemers 30
 • Ingeschreven 12
 • Aantal plaatsen 18
 • Sluitingsdatum 08-06-2024 10:00
 • Prijs per persoon 15.00 Euro voor leden 20 euro voor niet-leden

 • Beschrijving
 • Info
 • Excursie IJzendijke zterdag 8 juni 2024 ( Eigen vervoer )

  Deze keer gaan we op bezoek naar IJzendijke, een vestingstadje uit de Tachtigjarige oorlog. Oud-IJzendijke verkreeg stadsrechten in 1303 en lag aan een inham vanuit de Honte. Het was een haven stadje, lid van de Londense Hanze, waarlangs de Vlaamse kooplieden goederen aan- en afvoerden.

  In de periode na het ontstaan van de Braakman in 1375 verdronk het stadje. Twee eeuwen later wierpen de Spanjaarden in de Jonkvrouwpolder een bolwerk met wachthuis op tegen de watergeuzen. In 1585-87 werd die sterkte onder de Hertog van Parma uitgebouwd tot een fort dat al snel de naam kreeg van het verdronken stadje IJzendijke. Het gebied rond IJzendijke werd vaak tijdens overstromingen onder water gezet en weer terug ingepolderd.  Toen prins Maurits de plaats innam in 1604 begon de aanleg van een vesting waarbij Simon Stevin betrokken was. Later zou ook Menno van Coehoorn aanpassingen doen.

  Een bijnaam voor IJzendijke is ‘Petit Paris’. Mogelijkerwijs is deze bijnaam een gevolg van het feit dat in de 18e en 19e eeuw veel gronden  Franstalig eigendom waren.

  Tijdens de afscheiding van België rond 1830 was er een poging om de zuidelijke oever van de Schelde in handen van de Belgische Staat te krijgen. Door de acties van  Kolonel Ledel werd dit verijdeld. Na de 1e wereldoorlog was er nog een poging om delen van Zeeuws Vlaanderen in handen van de Belgische stad te krijgen maar dat lukte weer niet

  We brengen en bezoek aan het museum Het Bolwerk. In dit museum wordt de geschiedenis van de Tachtigjarige Oorlog  in herinnering gebracht. Zeeuws Vlaanderen was in deze oorlog regelmatig de plaats waar de strijd gestreden werd. Prins Maurits was dan ook met dit gebied bekend.

  Een opvallende kerk staat in het stadje. De Maurits kerk. Een van de eerst kerkgebouwen die ontworpen zijn volgens de principes van het protestantse geloof. Niet het altaar maar de preekstoel is het middelpunt van een protestantse kerk.

  Dit programma wordt aangeboden voor 15 euro p.p. ( leden en partners). Niet leden betalen 20 Euro

  Personen met museumjaarkaart krijgen tijdens de uitstap de entreeprijs van het museum terug op vertoon van de kaart

  Programma

  13.45 aankomst met eigen vervoer op markt IJzendijke

  14.00 ontvangst in de Maurits kerk met gids

  14.30    groep 1 start bezoek museum  met film en koffie

              Groep 2 start wandeling door IJzendijke met gids.

  15.15  wisselen : groep 1 gaat wandelen , groep 2 bezoekt museum.

  16.00   afsluiting bezoek in uitspanning Cadsandia   op eigen kosten

  Praktisch

  Wij bieden dit programma aan voor € 15,  voor leden en hun partner. Niet-leden betalen € 20,-.

  U kunt inschrijven via de website waar u onder  het menu 'Agenda' de Excursies vindt met een inschrijfformulier. Na inschrijving kunt u via telebankieren gelijktijdig betalen. Voor hen die niet via telebankieren kunnen betalen bestaat de mogelijkheid om apart via overschrijven te betalen.

  Wie geen computer heeft of geen eigen vervoer kan telefonischcontact opnemen met  Peter de Bakker (0114-315424). 

  Uw inschrijving is pas definitief nadat uw bijdrage is ontvangen op de bankrekening van de Oudheidkundige Kring: NL60RAB00362396213. Alleen betalen is niet voldoende, gelieve eerst in te schrijven.

  Lees bij het inschrijven ook de Algemene voorwaarden.

 • €15,00 18
 

ONZE MISSIE

Onze Kring stelt zich tot doel het bevorderen en verspreiden van de geschiedenis en haar hulpwetenschappen van de vroegere Vier Ambachten en het Land van Saeftinghe. Ook wil de kring zoveel mogelijk bijdragen tot het bewaren en herstellen van de nog aanwezige natuur- en cultuurmonumenten.

Zonder verleden is er geen toekomst. Primair probeert de kring de bewoners van de streek bewust te maken van hun eigen leefomgeving. Maar we profileren de streek ook naar buiten toe. Welke historische en landschappelijke waarden zijn kenmerkend voor dit meest noordelijke deel van Vlaanderen? Wat zit er nog onder de grond verborgen? Wat is er nu zo typerend in materiële en immateriële zin? Wat maakt het tot ‘een landje apart’? Wat is het verhaal er achter? Hoe moeten we met ons erfgoed omgaan? Wat is het behouden waard?

WAT DOEN WE ZOAL

- het beleggen van een zestal bijeenkomsten jaarlijks, over het werkgebied verspreid, waarop voordrachten worden gehouden door eigen leden of door deskundigen van elders over de geschiedenis van onze streek.
- het minimaal om de twee jaar uitgeven van een jaarboek e.d.
- het vier maal per jaar uitgeven van een bulletin.
- het uitwisselen van publicaties met gelijkgerichte verenigingen en instellingen.
- het samenwerken met gelijkgerichte verenigingen en instellingen bij evenementen en projecten.
- het organiseren van drie tot vier excursies jaarlijks.

WERKGEBIED

Het werkgebied van de Kring omvat de historische landstreek "De Vier Ambachten" inclusief de heerlijkheid Saeftinghe. Dit gebied bestaat uit:
- Het Boekhouter Ambacht, met onder meer Oosteeklo, Bassevelde, Boekhoute, Biervliet.
- Het Asseneder Ambacht, met onder meer Ertvelde, Assenede, Sas van Gent, en Wachtebeke.
- Het Axeler Ambacht, met onder meer Axel, Terneuzen, Zaamslag, Westdorpe, en Zuiddorpe.
- Het Hulster Ambacht, met onder meer Hulst, Hengstdijk, Ossenisse, Graauw, Sint Jansteen en het huidige Verdronken Land van Saeftinghe.


Kaart van het gebied van de Vier Ambachten.

OVER HET ONTSTAAN VAN DE KRING

De Oudheidkundige Kring is als vereniging opgericht te Hulst op 22 maart 1928. Dit naar aanleiding van de Historische Tentoonstelling bij gelegenheid van de Landbouwtentoonstelling georganiseerd in Hulst in de zomer van 1927. Lange tijd was er een nauwe band met het gemeentebestuur van Hulst, dat tot 1980 werd vertegenwoordigd door de zittende burgemeester. Na een voorspoedige start en bloei, waarin begonnen werd met het aanleggen van een collectie, het uitgeven van jaarboeken, organiseren van lezingen en excursies, maakte Wereldoorlog II daar tijdelijk een eind aan. In 1951 werd de vereniging nieuw leven ingeblazen. Decennialang werd een deel van de collectie tentoongesteld in de zogenaamde 'Oudheidkamer' in het stadhuis. Sinds 1979 gebeurt dat in het voormalige refugium Ten Duinen in de Steenstraat.

excursie leden 1929

De eerste excursie in augustus 1929 van de leden van de Oudheidkundige Kring naar Zierikzee. (Foto: collectie Oudheidkundige Kring)