Background Image

18/6 14.00 u Wandeling ov...

AGENDA

 

18/6 14.00 u Wandeling over de wallen van Hulst

Deelname gratis
 • Startdatum: 18-06-2022 14:00
 • Einddatum 18-06-2022 16:00
 • Max. deelnemers Onbeperkt
 • Locatie:
  Parkeerplaats achter Havenfort
  Havenfort 4, 4561 GD Hulst, Nederland
  Parkeerplaats achter Havenfort

 • Beschrijving
 • Info
 • De Archeologiedagen (link) zijn drie dagen in het jaar waarop een groot publiek kennis kan maken met alle aspecten die de Nederlandse archeologie zo leuk maken. Ze brengen het verleden tot leven met honderden activiteiten door het hele land. Dit jaar is dat op 17, 18 en 19 juni 2022. Ontdek jouw geschiedenis. Oók in Hulst.

  Zaterdag 18 juni a.s. gaan we in het licht van de Archeologiedagen tweemaal met een groepje over een archeologisch interessant stukje van de wallen wandelen. Het startpunt is de parkeerplaats achter het Havenfort tegenover het Oranjebolwerk. Om iedereen bij de les te houden, hebben we een eenvoudige quiz uitgedacht.

  Aanmelden is niet nodig en er zijn geen kosten aan verbonden.

  Onze huidige Hulster wallen zijn niet de eerste wallen die de stad omringden. Reeds in de middeleeuwen was er een aarden wal waarin houten poorten waren opgenomen. Omstreeks 1500 werden die verbeterd en kort daarna werd de imposante Bollewerckpoort gebouwd, een dubbele land- en waterpoort. Zowel het scheepvaartverkeer als het landverkeer uit het noorden en het westen kon via deze poort de stad binnenkomen. Prins Maurits liet er tussen 1591 en 1596 de nodige werken aan toevoegen maar de aanleg van de huidige werken zal niet lang na de inname door Albertus van Oostenrijk voor de Spaanse kroon in 1596 zijn begonnen met een hoogtepunt op het eind van het Twaalfjarig Bestand, pakweg de jaren 1620. De poort was niet meer nodig en verdween onder de nieuwe vesting, totdat hij in de jaren 1950 herontdekt werd. Rond 1700 woonde de beroemde Nederlandse vestingbouwkundige Menno baron van Coehoorn in Hulst en toen is vooral aan de zogenaamde buitenwerken gewerkt. De vestingwerken werden aangevuld met inundatiewerken die dienst deden tot tijdens de Belgische Opstand van 1830. Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren de wallen een ideale locatie als schuilplaats etc. voor de Duitse bezetter. Vaak is om Hulst gevochten in het verleden. Nog steeds worden er kostbare kleine voorwerpen gevonden, meestal kogels in allerlei vormen en maten maar ook munten. Die zijn waarschijnlijk verloren tijdens een moment van onachtzaamheid. We hopen deze geschiedenis met tastbare voorbeelden een plaats te geven.

   

   

   

 

ONZE MISSIE

Onze Kring stelt zich tot doel het bevorderen en verspreiden van de geschiedenis en haar hulpwetenschappen van de vroegere Vier Ambachten en het Land van Saeftinghe. Ook wil de kring zoveel mogelijk bijdragen tot het bewaren en herstellen van de nog aanwezige natuur- en cultuurmonumenten.

Zonder verleden is er geen toekomst. Primair probeert de kring de bewoners van de streek bewust te maken van hun eigen leefomgeving. Maar we profileren de streek ook naar buiten toe. Welke historische en landschappelijke waarden zijn kenmerkend voor dit meest noordelijke deel van Vlaanderen? Wat zit er nog onder de grond verborgen? Wat is er nu zo typerend in materiële en immateriële zin? Wat maakt het tot ‘een landje apart’? Wat is het verhaal er achter? Hoe moeten we met ons erfgoed omgaan? Wat is het behouden waard?

WAT DOEN WE ZOAL

- het beleggen van een zestal bijeenkomsten jaarlijks, over het werkgebied verspreid, waarop voordrachten worden gehouden door eigen leden of door deskundigen van elders over de geschiedenis van onze streek.
- het minimaal om de twee jaar uitgeven van een jaarboek e.d.
- het vier maal per jaar uitgeven van een bulletin.
- het uitwisselen van publicaties met gelijkgerichte verenigingen en instellingen.
- het samenwerken met gelijkgerichte verenigingen en instellingen bij evenementen en projecten.
- het organiseren van drie tot vier excursies jaarlijks.

WERKGEBIED

Het werkgebied van de Kring omvat de historische landstreek "De Vier Ambachten" inclusief de heerlijkheid Saeftinghe. Dit gebied bestaat uit:
- Het Boekhouter Ambacht, met onder meer Oosteeklo, Bassevelde, Boekhoute, Biervliet.
- Het Asseneder Ambacht, met onder meer Ertvelde, Assenede, Sas van Gent, en Wachtebeke.
- Het Axeler Ambacht, met onder meer Axel, Terneuzen, Zaamslag, Westdorpe, en Zuiddorpe.
- Het Hulster Ambacht, met onder meer Hulst, Hengstdijk, Ossenisse, Graauw, Sint Jansteen en het huidige Verdronken Land van Saeftinghe.


De Vier AmbachtenKaart van het gebied van de Vier Ambachten.

OVER HET ONTSTAAN VAN DE KRING

De Oudheidkundige Kring is als vereniging opgericht te Hulst op 22 maart 1928. Dit naar aanleiding van de Historische Tentoonstelling bij gelegenheid van de Landbouwtentoonstelling georganiseerd in Hulst in de zomer van 1927. Lange tijd was er een nauwe band met het gemeentebestuur van Hulst, dat tot 1980 werd vertegenwoordigd door de zittende burgemeester. Na een voorspoedige start en bloei, waarin begonnen werd met het aanleggen van een collectie, het uitgeven van jaarboeken, organiseren van lezingen en excursies, maakte Wereldoorlog II daar tijdelijk een eind aan. In 1951 werd de vereniging nieuw leven ingeblazen. Decennialang werd een deel van de collectie tentoongesteld in de zogenaamde 'Oudheidkamer' in het stadhuis. Sinds 1979 gebeurt dat in het voormalige refugium Ten Duinen in de Steenstraat.

excursie leden 1929

De eerste excursie in augustus 1929 van de leden van de Oudheidkundige Kring naar Zierikzee. (Foto: collectie Oudheidkundige Kring)