Background Image

maquette vestingswerken

/images/museumcollectie/65001.jpg

maquette vestingswerken

Index: 1111; Register: 65001
Locatie:
museum
Toestand:
uitstekend
Aanwinst sinds:
1981
Eigendom of bruikleen:
bruikleen onbeperkte tijd
Aanwezig:
1
Periode:
1980
  • Beschrijving
    maquette vestingwerken Hulst omstreeks 1980. 2667.