Background Image

rubber hamer

/images/museumcollectie/47487.jpg

rubber hamer

Index: 5565; Register: 47487
Locatie:
depot 2
Toestand:
goed
Aanwinst sinds:
1985
Eigendom of bruikleen:
eigendom schenking
Aanwezig:
0
Periode:
tot vandaag
  • Beschrijving
    29cm. 3745.