Background Image

Arca tetragona

/images/museumcollectie/80490.jpg

Arca tetragona

Index: 5419; Register: 80490
Locatie:
museum
Toestand:
goed
Aanwinst sinds:
1973
Eigendom of bruikleen:
eigendom
Aanwezig:
1
Periode:
plioceen
  • Beschrijving
    (Poli) gevonden in Westerscheldezand dat is gebruikt voor dijkverhogingen.