Background Image

Zoeken vinden maken

/images/museumcollectie/21163.jpg

Zoeken vinden maken

Index: 5231; Register: 21163
Locatie:
depot 1
Toestand:
goed
Aanwinst sinds:
2009
Eigendom of bruikleen:
eigendom schenking
Aanwezig:
1
Periode:
1984
  • Beschrijving
    thuis en onderweg. Wim Kros, Elsevier, Amsterdam, ISBN 90 1005 117 X. 27,5x21,5cm.