Background Image

32 Nederlandse molens

/images/museumcollectie/21010.jpg

32 Nederlandse molens

Index: 5073; Register: 21010
Locatie:
depot 1
Toestand:
goed
Aanwinst sinds:
2009
Eigendom of bruikleen:
eigendom schenking
Aanwezig:
1
Periode:
XXcd
  • Beschrijving
    ... in het landschap. Leen Molendijk. A.J.Koning int. kunstreproducties Groningen. 29x20cm.