Background Image

affiche openbare verkopin...

/images/museumcollectie/37028.jpg

affiche openbare verkoping

Index: 2479; Register: 37028
Locatie:
museum
Toestand:
goed
Aanwinst sinds:
onbek
Eigendom of bruikleen:
eigendom
Aanwezig:
1
Periode:
XIXd
  • Beschrijving
    openbare verkoping.