Background Image

(melk)kar

/images/museumcollectie/37022.jpg

(melk)kar

Index: 2473; Register: 37022
Locatie:
museum
Toestand:
goed
Aanwinst sinds:
1987
Eigendom of bruikleen:
eigendom schenking
Aanwezig:
1
Periode:
XIXcd
  • Beschrijving
    rood en geel geverfde handkar of hondenkar. Rank model, geheel van hout. 200x50cm. 3935.