Background Image

loden kogels

/images/museumcollectie/68008.jpg

loden kogels

Index: 1137; Register: 68008
Locatie:
museum
Toestand:
goed
Aanwinst sinds:
onbek
Eigendom of bruikleen:
eigendom
Aanwezig:
1
Periode:
1568-1648
  • Beschrijving
    34 loden kogels uit de 80-jarige oorlog(1568-1648)