Background Image

Van dalsum archief

Artikelindex

 •    Doos 1:  De Geschiedenis van het Strafgericht
  • - De geschiedenis van het strafgericht 1914.
  • - De Kringloop gesloten. Nederland.
  • - De geschiedenis van het strafgericht. Voorwoord, de geschiedenis, de aanvang, vredesconferenties, de Volkenbond.
  • - De Volksgeest, de gevaren van de toekomst, de natuurrampen, de legerplaats der heiligen en de geliefde stad, Genesis 3: 15, de kringloop gesloten, Nederland, Mijne gesneuvelden zullen opstaan.
  • - Deel 4 ( De volksgeest): Mozes en het Duitse volk, fascisme, opdracht, Sionsberg.
  • - Deel 8: Genesis 3:8.
  • - Deel 2: De Volkenbond. Vervolg.
  • - Deel 4 (klad van deel 4).
  • - Deel 8: Genesis 3:15: de Volkenbond, ontbindende volkskrachten, het heidendom der christenheid, de volksgeest, de gevaren der toekomst
 • Doos 2A:  Tekstmanuscript van De Wereldrevolutie (bijna volledig)

  Een bijna volledige ‘tekstmanuscript’ van De Wereldrevolutie (niet uitgegeven) met aanduidingen waar welke illustraties moeten worden aangebracht. Er is ook een volledig genummerd ‘uitsprakenmanuscript’ (doos nr. 11 ). Korte Toelichting

  • - Delen van het manuscript van De Wereldrevolutie met bijhorende illustraties, de tekeningen van Willem Hoogenbos uit Rotterdam en onderschriften van Van Dalsum. Van Dalsum wisselde de nummering verscheidene keren i.v.m. aanvullingen. Geschreven tekst, lijkt definitief vastgesteld. De indeling is als volgt:

   Omslag

   1. voorzijde (?)
   2. foto Van Dalsum
   3. de aanvang 8 pag.
   4. de voorgeschiedenis 70 pag.
   5. de vredesconferenties 21 pag.
   6. de Volkenbond 22 pag.
   7. de Entente 17 pag.
   8. ontbindende volkskrachten 23 pag.
   9. de volksgeest 52 pag.
   10. het pacifisme 14 pag.
   11. de schuldvraag 40 pag.
   12. opkomst en val der beschavingen 24 pag.

   Omslag

   1. het heidendom der Christenheid 50 pag.
   2. het Duitse volk 17 pag
   3. het fascisme 27 pag.
   4. de Sionsberg 44 pag.
   5. Palestina 11 pag.
   6. De gevaren der toekomst 16 pag.

   Omslag

   1. De natuurrampen 12 pag.
   2. De legerplaats der heiligen 19 pag.
   3. Genesis 3: 15 31 pag.
   4. De kringloop gesloten 30 pag.
   5. Nederland 15 pag.
   6. Mijne gesneuvelden zullen opstaan 22 pag.
   7. Het mannelijke willen en doen 13 pag.
   8. Barabbas 5 pag.
   9. God is de Heer 6 pag.
   10. Schepping en bedrijfsleven 8 pag.
   11. Het volkswilwerk 52 pag.
 • Doos 2B:  Diversen (delen van de Wereldrevolutie)

  Indeling als volgt:

  1. Voorin: portretten ouders, portretten vaders, portret moeder, dochter en zoon. Tekst: geschreven, veelal kladwerk, zeker niet definitief.
  2. Voorwoord 1-10
  3. Voorgeschiedenis 11-21
  4. Aanvang met plaatwerk 23-42
  5. Vredesconferentiën plw 23-42
  6. De Volkenbond plw 33-45
  7. De Entente gravure 45-49
  8. Ontbindende volkskrachten 1-44
  9. De volksgeest 15-24
  10. Het pacifisme gravure 35-47
  11. Schuldvraag 40-48
  12. Opkomst en val der beschavingen 41-50
  13. Het heidendom der christenheid 1 -38
  14. Mozes en het Duitse volk 10-20
  15. Het fascisme gravure 24-35
  16. De Sionberg 45-99
  17. Palestina gravure 3 -20
  18. De gevaren der toekomst 9 -35
  19.    
  20.    
  21. Genesis 3:15 36-66
  22. Kringloop gesloten 67-82
  23. Nederland (klad) 83-93
  24. Zijne gesneuvelden zullen opstaan 1 -11 en 94-100
  25.    
  26. Het mannelijk willen en doen 12-86
  27. God is de Heer 34-48
  28. 21 maart 1943 1 - 9
  29. Volkswilwerk 49-83

  Diversen 2B

  • - De -ismen
  • - 24 maart 1943
  • - Tafelrede
  • - 24 maart 1943 dank aan NL
  • - Paragraaf 13: het Gericht, paginering 119, 120 en 121 getypt
  • - De wereldrevolutie 119-121 getypt
  • - Sociaal democratie, politieke christelijkheid en vrijmetselarij 447
 •    Doos 3:  Schets van een Natuurrecht, Die drei Revolutionen der Christenheit De Drie Revoluties der Christenheid  
  • - Brochure Schets van een natuurrecht.
  • - Schrift 1: Ad Schets van een Natuurrecht.
  • - Lijst geadresseerden.
  • - Getypt manuscript Schets van een Natuurrecht, 157 pagina’s, Nederlandse tekst
  • - Correspondentie Drukkerij Auer, 22 juli 1916.
  • - Correspondentie Drukkerij Auer, 6 juni 1916.
  • - Correspondentie Uitg/mij. Elsevier, 8 mei 1916.
  • - Correspondentie Uitgerij Wolters, 15 mei 1916.
  • - Correspondentie Uitgeverij Callenbach, 17 mei 1916.
  • - Geschreven manuscript De Drie Revoluties der Christenheid.
  • - Geschreven manuscript idem.
  • - Geschreven manuscript Die Drei Revolutionen der Christenheit, Duitse tekst
 •    Doos 4:  8 doorschrijfcahiers
  • - 8 volgeschreven dictaatcahiers, zijn deelmanuscripten, zowel voor De Drie Revoluties der Christenheid (in het Nederlands en soms in het Duits) als voor De Wereldrevolutie.
  • - Persoonsregister in het manuscript.
 •    Doos 5:  Het Geheim des Tijds, klad De Drie Revoluties der Christenheid, Kopie Schets van een Natuurrecht, enkele boekjes en dergelijke
  • Het Geheim des Tijds.
  • Schets van een Natuurrecht (in kopie)
  • - De Drie Revoluties der Christenheid
  • - Stracke, Arm Vlaanderen
  • - Jaarboekje Staatspensionering
  • - Meijerinck, Vrijhandel en protectie
  • - Fulgur Ardens, Christen of Pharizeeër
  • - (Overdruk van) Staatsblad nr. 40 (1904) met rekening.
 •    Doos 6:  3 blauwe omslagen, delen manuscript De Wereldrevolutie e.d.
  • - 3 blauwe omslagen inhoud op geel papier en 1 manuscript in regenboogkleuren: De Wereldrevolutie waarvan een deel in dichtvorm.
 •    Doos 7:  4 doorschrijfcahiers Strafgericht, info rond 1922
  • - Afschrift van de gemeentebegroting van Hulst 1922 waarbij door Van Dalsum ingesloten:
   1. verslag van de gemeenteraadsvergadering van 26 oktober 1922, gepubliceerd in Zelandia van 28 oktober 1922.
   2. berekening van de gemeentemiddelen door Van Dalsum. X een tegenbegroting van Van Dalsum.
  • - A. Zijlstra, De tariefwet en hare bestrijding
  • - Correspondentieblad van de Broederschap der Notarissen in Nederland, 25e d, afl. 9.
  • - A. Kollewijn en M. Kollewijn, De volledige geschiedenis van 1813. Hoe Nederland weer onafhankelijk werd.
  • - Envelopje met krantenknipsels over Van Dalsum met opschrift in handschrift van dr. Jef van Waesberghe.
  • - 4 doorschrijfboeken: Strafgericht 18. Geschiedenis van het strafgericht 1.8.1914, De geschiedenis: Voorpostenstrijd
 •    Doos 8:  Delen G en H met blauwe omslag manuscript De Wereldrevolutie

  Delen van het manuscript De Wereldrevolutie G: Een geheim oordeel ( in klad) De volgorde en titel van de paragraafopschriften zijn lang niet altijd consequent volgehouden door Van Dalsum.

  • - Manuscript De Wereldrevolutie, Het Gericht (pp. 124-149 handgeschreven nummering (hsn), geschreven van 5.08.1929 tot januari 1930.) par. 13 afd. 1/4.
  • - Idem Economische crises (pp. 150-172 hsn, geschreven van medio maart 1930/18 april 1930 tot medio juni 1930) par. 13 afd. 5/7.
  • - Idem Schaakspel (pp. 173-198 hsn, geschreven van oktober 1930-jan/mrt 1931) par. 13 afd. 8/11.
  • - Idem Het is geschied (pp. 199-233 hsn, geschreven van maart 1931- kerst 1931) par. 13 afd. 12.
  • - Idem De rust van het sterfbed (pp. 234-260 hsn, geschreven van jan-aug 1932) par. 13 afd. 13.
  • - Idem De doodstrijd (pp. 261-275 hsn, geschreven van september tot november 1932) par. 13 afd. 14.
  • - Idem Zij zullen erkennen (dat God de Heer is p. 291) (pp. 276 tot 294 hsn, geschreven van december 1932-tot januari 1933) par. 13 afd. 15.
  • - Idem Slagorde (pp. 295-311, geschreven van januari-februari 1933) par. 13 afd. 16.
  • - Idem Voorpostenstrijd (pp. 312-349 hsn, geschreven van januaridecember 1933) par.13 afd. 17.
  • - X Algemene Inleiding, geen titel (pp. 1-7, gedrukte nummering (gdn))
  • - X Duisternis bedekte de afgrond (pp. 1-50 gdn, geschreven 1 jan.- sept.1935) par. 13 afd. 19.
  • - Idem Gods opgeheven hand (pp. 15-50 gdn, geschreven in 1934) par. 13 afd. 18.
  • - Idem 1 October 1935 Nederland, par. 13 afd. 20, waarvan eerst 6 pagina’s hsn met Aantekeningen, gevolgd door:
  • - Afd. 21 20 october 1935 Gog (pp. 43-99 gdn). Op de achterzijde van de omslag Gog een handgeschreven brief ) van zijn broer (zie doc.map bijzondere documenten).

  Manuscript De Wereldrevolutie H.: Wegbereiding (pp. 1-123 hsn) (in klad)

  • - In het algemeen (pp. 1-10)
  • - Genaden binnen één persoon te samen getrokken (pp. 11-15)
  • - Splitsing (pp. 16-17)
  • - 11 mei 1927 (pp.17-29)
  • - Onrust (pp. 29-35)
  • - Middelen (pp. 35-38)
  • - 11 november 1927 (pp. 38-48)
  • - Onze poging tot een bovennatuurlijke liefde (pp. 48-52)
  • - Twee dwalingen in botsing (pp. 53-63)
  • - Ineensmelting (pp. 64-75)
  • - Het Keyllogpact (pp.75- 100)
  • - Het protocol van Lateranen (pp. 101 -123)
 •    Doos 9:  De Wereldrevolutie (delen in klad)

  pp. 1-48:

  • Par. 20: De wapenrusting Gods
  • Par. 21: Arbeid en werkeloosheid
  • Par. 22: Handel
  • Par. 23: De vrijheid der volkeren
  • Par. 25: Slavernij
  • Par. 26: Geboden en verboden
  • Par. 27: Plutocraten
  • Par. 28: Arbeid en Loon

  pp. 1-29: (hsn) De Wereldrevolutie (klad):

  • Paragrafen: propaganda; omringd; oorlogsmisdadigers; ontdekkingen en wereldheerschappij; psalm 69:10;brood en spelen; de belastingheffing; de rechtspraak; verbeurdverklaring
  • Par. 1: Het einde der rust
  • Par. 2: Barensweeën
  • Par. 3: Zielsverstand
  • Par. 4: Daniël 12:11
  • Par. 5: Het Romeinse Staatsrecht
  • Par. 6: Gog en Magog
  • Par. 7: Mattheus 24

  pp. 8-15 (gdn) De wereldrevolutie (klad): de Jodenvervolging:

  • Par. 17: Boerenland in Boerenhand
  • Par. 18: Het nationaal-socialisme
  • Par. 19: Daniël 7: 13, 14
  • Par. 20: Daniël 12: 1

  pp. 25-50 (hsn en gdn)::

  • map Waarheid en Leugen
  • Par. 36: Jacobs wende
  • Par. 37: Petrus wende
  • Par. 38: Schuldenaren en schuldeisers (met ingesloten brief van Lambert)
  • Par. 39: De Volkswilstrijders
  • Par. 40: De Twee Wachters
  • Par. 41: De wetgever
  • Par. 42: (onleesbaar)
  • Par. 43: De wapenrusting Gods
  • Par. 44: Politiek testament
  •     -     : 3 doorschrijfboek
 •  Doos 10:  Delen van manuscripten in doorschrijfboeken e.d.
  • - Zonder opschrift, begint met par. 16 Barensweeën
  • - 19/geschiedenis: de wereldrevolutie
  • - 17/geschiedenis: de wereldrevolutie vervolg
  • - 16/de geschiedenis van het strafrecht: 1 augustus 1914/de wereldrevolutie
  • - 12/de geschiedenis van het Strafgericht, 1 augustus 1914/ de wereldrevolutie III
  • - 11/de geschiedenis van het strafgericht 1914/de wereldrevolutie II
 •  Doos 11:  De Wereldrevolutie handgeschreven in uitspraken nrs.1-1290 (lijkt volledig)

  Toelichting. Het betreft een handgeschreven volledige ‘uitsprakenmanuscript’ van De Wereldrevolutie. De tekst kent geen doorlopende paginanummering, maar kent twee delen. Verder heeft Van Dalsum aan elk statement, uitspraak of verklaring van hemzelf een getal toegekend. Het is een doorlopende nummering van deel 1 over in deel 2, en wel van 1 tot en met 1290. Het manuscript begint met een inleiding van 6 onderdelen met uitspraken 1-477. Dan volgt de echte tekst op groen papier. Indeling van eerste deel is als volgt:

  1. wegbereiding 1-65
  2. de wereldrevolutie 66-137
  3. idem 138-206
  4. economische crisis 207-309
  5. Wereldrevoluties 280-391
  6. Idem 392-477

  Op groen papier: De Wereldrevolutie 478-578/handgeschreven tekst voorzien van bijbelcitaat Wijsheid 5:24 begint met een inleiding 1-129 Op groen papier

  1. een bres 579-593
  2. barenswee 594-599
  3. zielstoestand 599-603
  4. Daniël 12:11 604-645
  5. Romeins staatsrecht
   • - recht 646-652
   • - wil tot macht 652-660
   • - geloofsvervolging 661-664
  6. Gogh en magie 665-678
  7. Mattheus' 24
   • - De prophetiën 679-686
   • - waarschuwingen 687-689
   • - de kerk op Petrus’ gebouwd 690-704
  8. propaganda
   • - propaganda 705-712
   • - waarheid en leugen 713-715
  9. het onkruid onder de tarwe 716-719
  10. oorlogsmisdadigers 720-722
  11. ontdekkingen en wereldheerschappij 723-729
  12. 12 psalm 69:10 734-737
  13. brood en spelen 734-737
  14. de belasting heffing 738-753
  15. rechtspraak 754-759
  16. verbeurdverklaring 760-778
  17. boerenhand in boerenland 779-819
  18. het nationaal-socialisme 820-873
  19. Daniël 7:13 874-880
  20. Daniël 12:1 881-892
  21. arbeid en werkeloosheid 893-892
  22. handel 910-916
  23. de vrijheid der volkeren 917-926
  24. arbeid en loon 927-935
  25. slavernij 936-939
  26. geboden en verboden 940-942
  27. plutocraten 943-946
  28. Führer en duce 947-952
  29. het leiderschap 953-956
  30. volkstaal 957-962
  31. president Roosevelt 964-967
  32. de Jodenvervolging 968-976
  33. zij bekeerden zich niet 977-980
  34. volksverhuizing 981-983
  35. de ijzeren staaf 984-992
  36. Jacobs wende 993-995
  37. Jacobs wende 993-995 37 Petrus’ wende 996-999
  38. schuldenaren en schuldeisers 1000-1005
  39. de twee volkswilstrijders 1006-1035
  40. de twee wachters 1036-1043
  41. de wetgever 1044-1048
  42. het niet erkennen 1049-1051
  43. de wapenrusting Gods 1052-1058
  44. terug naar de orde 1059-1070
  45. politiek testament 1071-1082
  46. De tegenstelling 1083-1095
  47. Oostenrijk 1096-1098
  48. Laatste voorbereiding 1099-1109
  49. Tsjechië-Slowakije 1110-1111
  50. Voorlopigheid beslissingen 1112-1121
  51. Polen 1122-1127
  52. Rusland en Finland 1128
  53. Noorwegen 1133-1137
  54. 10 mei 1940
   • - Jaar 321 1138
   • - Jaar 1517 1139
   • - Jaar 1648 (1140-)1141
   • - Willem van Oranje (1142-)1144
   • - Jaar 1789 1147
  55. Servië 1154
  56. De grote veldslag
   • - De drie onreine geesten 1159-1176
   • - Churchill 1177-1186
   • - Roosevelt 1187-1198
   • - De horroraanvallen 1199-1213
   • - De twee imperiums 1214-1247
   • - Zenuwenoorlog 1248-1258
   • - Armageddon 1259-1290

  Gevolgd door 3 vellen losse opmerkingen:

  • - Vervloeking indien aan Petrus...
  • - Aan den Vlaamschen priester...
  • - De Hoogverhevenen...
  • - Openbaring 16:9
 •  Doos 12:  Parapippomenon, 3 schrijfblokken spreuken e.d.
  • - Manuscript: Schets van een natuurrecht op gekleurd doordrukpapier.
  • - Parapipomenon (talloze pagina’s zonder doorlopende nummering) over praktisch alles waarover hij eerder schreef in De Wereldrevolutie
  • - Geschiedenis in dichtmaat deel 2 en 3
  • - 3 schrijfblokken spreuken
 •  Doos 13:  Boeken/kaarten/ongenummerde themaschriften.
  • - G. Petersen, Tijl Uilenspiegels Jongensjaren met opdracht ‘Souvenir van H. A. van Dalsum’. Boek is geschonken uit de collectie van drs. Wim Gielen. Van Dalsum schonk dit boek aan H. den Engelsman uit Middelburg bij diens bezoek aan hem op zondag 17 mei 1914 in Hulst. Den Engelsman bewonderde Van Dalsum. Zijn gedichten in De Volkswil en bij het verdwijnen van de krant spreken duidelijke taal
  • - Schets van het Natuurrecht door H.A. van Dalsum, notaris te Hulst (1916)
  • - 5 kaarten van het maart-offensief 1918 aan de Marne, uitgave van NRC aan haar abonné’s:
   1. De frontlinie vóór het offensief in 1918
   2. Kaart van het maart-offensief 1918
   3. Het westelijk front kaart nr. 1a
   4. Het westelijk front kaart nr. 2
   5. Het westelijk front kaart nr. 2a
  • - Ongenummerde schriften over:
   1. De Scheldekwestie I, de politieke zijde
   2. De Scheldekwestie II, diversen
   3. Voorzeggingen met antwoorden I: einde Volkswil, de ondergang van het Engelse wereldrijk naar Daniël en Het Geheim des Tijds.
   4. Voorzeggingen en antwoorden III: de drie revoluties der christenheid
   5. Plakschrift zonder opschrift
   6. Vlaanderen
   7. Vlaanderen 1930
 •  Doos 14:  Twee plakboeken: ‘Lloyd George’ en ‘Het O.T. aan kinderen verteld’, bijzondere schriften met aantekeningen van Van Dalsum over waterleiding, Joden- en christenvervolging, belastingbetalers en dergelijke.
  • - Twee plakboeken:
   1. Herinneringen van Lloyd George (plakboek).
   2. Het Oude Testament voor kinderen verteld (plakboek).
  • - Bijzondere schriften met eigen aantekeningen of krantenknipsels::
   1. Schrift Biervliet 279: krantenknipsels over de Z-Vlaamse waterleiding. NB: zie voor ‘de waterleiding’ ook schriften 311, 347, 409, 417.
   2. Geen opschrift , bevat onderdelen van De Wereldgeschiedenis
   3. Schrift 117: Daniël 7:11 En ik zag dat het dier gedood was.
   4. Schrift (in een kaft uit de serie 1 Kijkjes nr. 1) bevat een klad voor toezending van Schets van het Natuurrecht aan de Duitse gezant in Den Haag, idem voor het staatssecretariaat van het Vaticaan, idem voor de Engelse gezant in Den Haag, idem voor Belgische gezant, voor de Franse, Russische Japanse en Turkse ambassade.
   5. Schrift: ongenummerd, Traktaat van Münster 1648.
   6. Schrift 1: Verkiezingslezing te St. Jansteen 10 juni 1909.
   7. Schrift 119: Christen- en Jodenvervolging.
   8. Schrift 457: De Jodenvervolging, krantenknipsels 1938 (zie ook de schriften: 184, 201, 524)
   9. Schrift ongenummerd: Het staatspensioen
   10. Schrift 208: plakboek De drie revoluties der christenheid (later verwerkt in boek)
   11. Schrift ongenummerd zonder titel, oproep openbare bijeenkomst Belastingbetalers, krantenknipsels en kopie uit 1922/1923.
   12. Schrift 392: 1933 Raaskallen
   13. Schrift 470: 1939 Engeland tegen Joods nationaal tehuis in Palestina.
   14. Schrift 198: Tot de volle ontplooiing van de gaven door den Schepper gelegd in de ziel des mensen, bevat afschrift van Van Dalsums in het Frans gestelde brief aan de kerkleiding: Pour le concile oecuménique de 1925 (genoemd concilie vond geen doorgang).
   15. Schrift 226: Wegbereiding voor de Antichrist als Romeins keizer? Krantenknipsels over het groeiend fascisme in Italië van 1923 tot 1928.
   16. Schrift 460: Romeinse vrede 16 april 1938, Paaszaterdag met krantenknipsels over de betrekkingen tussen Chamberlain en Mussolini.
   17. Schrift (in serie Kijkjes nr. 4): opschrift 10 juni 1913 Grondidee der grondwetsherziening
   18. Schrift (in serie Kijkjes nr.9): Van Dalsums commentaar op de door de regering voorgesteld grondwetsherziening.
   19. Schrift (in serie Kijkjes nr. 5): Joods leven in Palestina.
   20. Schrift zonder nummer en opschrift begint met: Gelijktijdige datums.
 • Doos 15:  8 doorschrijfboeken met teksten van De Wereldgeschiedenis in klad
  • - 24 mei 1936 tot 29 mrt 1939 en
  • - 24 mrt 1943.