Background Image

Kaarten en prenten

Pagina 7 van 24 Resultaten 61 - 70 van 234

Categorie nummer Titel Onderwerp Soort Bewerker Illustrator
2094 De Cathedrale Kerk van Onze Lieve Vrouwe tot Antwerpen. De Kerk van den Hijligen Petrus tot Lijden. De arts bischoppelijke Kerk van Onze Lieve Vrouwe tot Camerijk. D'oude Kerk Van Amsterdam. De Nieuwe Kerk Van Amsterdam. De Borze van Amsterdam. De Waeg Antwerpen gedrukte prent onbekend onbekend
2098 loseph erzehlet seinen Br?dern seinen Traurn Bijbelse voorstelling gedrukte prent onbekend Probst, Georg Balthasar
2100 Seine Br?der verkauffen ihn Bijbelse voorstelling gedrukte prent onbekend Probst, Georg Balthasar
2102 Aber die Midianiter verkaufften ihn in Egypten dem Potiphar, des Pharao K?mmerer Bijbelse voorstelling gedrukte prent onbekend Probst, Georg Balthasar
2104 Der Mercurius, Vierte Planet und dessen Einfluss Astronomie gedrukte prent onbekend Probst, Georg Balthasar
2106 Venus, sechste Planet, und dessen Einfluss Astronomie gedrukte prent onbekend Probst, Georg Balthasar
2108 No? egreditur ex area Bijbelse voorstelling gedrukte prent onbekend onbekend
2484 Het hof te Zande in 1856 Kloosterzande gedrukte prent onbekend Doop, L.C.M. den
2485 Brevet als Prevot Militaire voorstelling gedrukte prent onbekend onbekend
2486 Seine Bruder werffen ihn in eine Grube Bijbelse voorstelling gedrukte prent onbekend Probst, Georg Balthasar

Pagina 7 van 24 Resultaten 61 - 70 van 234