Background Image

Kaarten en prenten

Pagina 7 van 24 Resultaten 61 - 70 van 234

Categorie nummer Titel Onderwerp Soort Bewerker Illustrator
1961 Situatie van Zwol, Hasselt en onbekend landkaart onbekend Hattinga, D.W.C. en A.
1962 Kaarte van het Westelijk gedeelte van Amelandt onbekend landkaart onbekend Hattinga, D.W.C. en A.
1963 Kaarte van het Oostelijk gedeelte van Amelandt onbekend landkaart onbekend Hattinga, D.W.C. en A.
1923 Platte Gront van Tholen Zeeland landkaart onbekend Hattinga, W (?)
1862 Kaarte van Staats Vlaanderen, met de oude en nieuwe limiten, mitsgaders de Schelde bij Lillo, en naast aangelegen landen Zeeuws Vlaanderen landkaart onbekend Hattinga, W.T.
1918 Grondteykening der Stadt Goes Zeeland landkaart onbekend Hattinga, W.T.
1919 Platte Grondt der Stadt Middelburg Zeeland landkaart onbekend Hattinga, W.T.
1938 Retrenchement van den Oudenboseh Noord-Brabant landkaart onbekend Hattinga, W.T.
1941 Plan van Breda Noord-Brabant landkaart onbekend Hattinga, W.T.
1977 Uyttocht der Stadt Hulst (in 1645) Hulst gedrukte prent onbekend Hoeyen, Rombaut van der

Pagina 7 van 24 Resultaten 61 - 70 van 234