Background Image

Hooiruiters zuidelijk van de zuidstal.