Background Image

De noordstal of grote stal op de noordstelle in het begin van de jaren 1950. Rechts staat de keet of herdersverblijf. Links is een zogenaamd 'railskot' angebouwd. Hierin werden de stukken spoor bewaard van het decauville of smalspoor waarmee in het najaar de mest werd afgevoerd.