Background Image

De noordstal vanuit het noordoosten.