Background Image

Interieur van de zuidstal in het schor. Let op de aan touwen hangende hooiruiven. Deze konden worden opgetrokken als de laag mest en stro in de stal zich opbouwde.